5 utsatte detaljer du må sjekke

Noen steder på huset er mer utsatt for slitasje og skade enn andre. Her er fem detaljer du alltid bør undersøke før høsten kommer.

Tekst: Chera Westman/ifi.no, Foto: Chera Westman/ifi.no, ifi.no

1. De tre V-er: vindski, vannbord og vinduer
Vindskiene, vannbord og vinduer er spesielt utsatt. Disse bør sjekkes ofte, særlig endeveden. Se etter oppsprekking, avflakking, kritting, vanninntrenging, kantslitasje, sopp og alger. Se om vinduskittet er intakt, og om det har oppstått sprekker i foringene. Vinduer på sør- og vestsiden er mer utsatt enn andre.

2. Bakkehellingen
Sjekk at bakken rundt huset heller vekk fra husveggen, slik at regnvann ikke ledes inn mot muren.

3. Grunnmuren
Sprekkdannelse og avskalling bør undersøkes nærmere.
Sjekk at grunnmuren ikke har sprekker og at den er fri for sopp og alger, avskalling, setningsskader, vanninntrenging og saltutslag.

4. Taket
Takstein og takplater kan få mosedannelse, algevekst og overflatesopp. Vask og skrap dette vekk.

5. Takrenner og nedløp
Fjern løv og kvister fra takrenner og nedløp, slik at regnvannet uhindret kan renne vekk. Se etter rustskader og lekkasjer.

grunnmur
vinduskade
takrenne_fotoCheraWestmanIFI