Drammen og skogene – et fiskeeldorado

Visste du at Drammen og omegn er et eldorado
for alle som vil prøve fiskelykken? Du kan fiske midt i byen
eller ute på fjorden. For ikke å snakke om ved alle de
innbydende innsjøene som finnes i distriktet.

 

Tekst: Reidar Heieren Foto: Privat

Tor Andreassen finner fiskelykken på Hardangervidda, der Drammens Sportsfiskere har egen hytte for medlemmene.

Det er bare Glomma som slår Drammenselva i antall fiskearter som du kan få på kroken. Nærmere bestemt 43 arter. Elva passer derfor glimrende for de som vil prøve seg på artsfiske, med andre ord; hvor mange forskjellige kan du få på kroken i løpet av et år?

-Drammen og omegn er et eldorado for alle som liker sportsfiske. Mange fine fiskeplasser er veldig lett tilgjengelig, og det er dessuten mye fin fisk å få, forteller Tor Andreassen i den tradisjonsrike foreningen Drammens Sportsfiskere, som også er redaktør for medlemsbladet Sportsfisker’n.

Gangbryggene langs elvekanten på Strømsø (langs jernbanestasjonen) er fine å fiske fra. Mange andre plasser i byen er også velegnet. Tor Andreassen fremhever Holmennokken som en meget bra plass. Foreningen har sitt eget klubbhus på Sølvfastøya ved Pukerud. Gangbrua over til øya er en lett tilgjengelig fiskeplass, der det finnes håp om å få det meste på kroken. Strandlinjen rundt øya er i utgangspunktet velegnet for fiske, men har dessverre grodd til i løpet av mange år uten bestemt tilrettelegging.

 

Slår et slag for marka
Finnemarka og Drammensmarka er Drammens Sportsfiskeres domene. Marka byr på hele 169 blinkende fiskevann. I disse vannene er det først og fremst ørreten sportsfiskerne er ute etter, men abboren er også lett tilgjengelig. Visste du forresten at det er tatt ørret på nesten to kilo i Glitrevannet?

-Vi steller med omtrent 100 forskjellige vann. I et titalls populære fiskevann i Finnemarka setter vi ut ørret hvert eneste år. Hadde vi ikke gjort det, ville disse vannene ha vært utfisket og lite attraktive, forteller Andreassen.

Hvert år legger fiskestell-gruppa i Drammens Sportsfiskere ned omtrent fire tusen timeverk (!) i stell og kultiveringsarbeid, som tilrettelegger for best mulig fiske. Det har ildsjelene gjort i flere tiår og resultatene kommer alle sportsfiskere til gode. Gruppa jobber med tynningsfiske, overføringsfiske, stamfiske, prøvefiske, fiskeutsetting, bekkrestaurering, vannprøver og kalking. I fjor ble den gamle fløtingsdemningen i Sandungen fjernet. Dette har muliggjort at ørreten kan bevege seg fritt gjennom flere vann sammenhengende.

 

Tak over hodet ved fiskevann
Fiskestellgruppa har også et utstrakt samarbeid med grunneieren Statskog, og har satt opp gapahuker for Statskog som alle kan benytte seg av.
I tillegg har foreningen både Vrangenhytta i Drammensmarka og hytte på Hardangervidda, som leies ut til medlemmer. Drammen og Oplands Turistforening (DNT Drammen) har hytte ved Goliaten i Drammensmarka og Svarvestolen i Finnemarka.

baalpanne med mennesker rundt

Fra fiskekonkurranse ved Nordsneisa, som er en av de fire Sneisene. Ved Nordsneisa finnes det både gapahuk og bålpanne tilgjengelig for alle.

Fin fisk: DS-medlemmet Ole Jørgen Myrvang med to halvkilos ørreter tatt i Finnemarka.

Fin fisk: DS-medlemmet Ole Jørgen Myrvang med to halvkilos ørreter tatt i Finnemarka.

-Marka er helt fantastisk. Flere vann er tilgjengelig med bil, men for å oppleve marka på skikkelig vis, med alle de flotte fiskevannene, kan jeg anbefale å kjøre til for eksempel Steindammen, og ta seg videre derifra på sykkel. Det finnes et omfattende veinett for syklende i marka, sier Andreassen, som slår fast at det er helt vanlig å fange ørreter på rundt en halv kilo. Eksempelvis er Langevann et rent ørretvann, uten abbor.

 

Forening med mangfold
Drammens Sportsfiskere har nesten 400 medlemmer og tilbyr aktiviteter i ulike grupper. Blant annet havfiskegruppe, fluegruppe og casting-gruppe, for de som vil bli gode på fluekasting.

Visste du at foreningen har en verdensmester i fluepresisjon blant sine medlemmer? Flere andre medlemmer har tatt en rekke medaljer i nasjonale og internasjonale mesterskap i casting. Det arrangeres både konkurranser og turer, særlig i havfiskegruppa og fluegruppa, som årlig havfisketur til Lofoten, harrfiske i Glomma og fluefisketur til Hökansås i Sverige. Den pågående pandemien har satt en stopper for arrangementene, men den setter ingen bestemte begrensninger for fiskesporten generelt.

-Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen til oss og det vi kan by på. Generelt vil jeg anbefale alle å besøke vår nettside, som gir mye informasjon om de ulike fiskevannene i marka og en generell inspirasjon til å komme seg ut for å prøve fiskelykken, sier Andreassen.

Besøk nettsiden til Drammens Sportsfiskere på www.drammenssportsfiskere.no for orientering om fiskevann i Drammensmarka og Finnemarka og informasjon om klubbens ulike aktiviteter.

HVA KOSTER DET?

Staten krever inn avgift for sportsfiske i alle lakseførende deler av vassdrag. Det skal derfor betales fiskeravgift for fiske i Drammenselva og Drammensfjorden. Avgiften betales på www.miljodirektoratet.no. Prisen er pr. 2020: 272 kr for enkeltpersoner over 18 år, 434 kr for familier. Sportfiskere under 18 år kan fiske avgiftsfritt.

Det kreves ikke fiskekort for fiske i nedre del av Drammenselva (innenfor gamle Drammen kommunes grenser) og Drammensfjorden. Med andre ord er det fritt fiske. NB: Alle over 18 år må uansett betale fiskeravgift for perioden 1.2.-31-10. Laks fanget utenom laksesesongen (15.5.-30.9) skal slippes fri. Alle plikter å sette seg inn i de gjeldende bestemmelsene.

Det kreves ikke inn fiskeravgift for sportsfiske i marka/innsjøer.

For sportsfiske i Finnemarka skal det løses Fellesfiskekort for Finnemarka. Døgnkort (60 kr), 3-døgns kort (100 kr), Årskort (410 kr.) Kortet gjelder også for Blektjern i Sørmarka. Barn under 16 år fisker gratis. Kortet er tilgjengelig på www.inatur.no.

For sportsfiske på Mjøndalsskauen (Nedre Eiker sør) løses fiskekort på www.inatur.no.
Døgnkort (90 kr) og årskort (350 kr).

Fiskekort for øvrige deler av regionen (Øvre Eiker, Sande, Hurum etc.) er også tilgjengelig på
 www.inatur.no.

Inntektene går til lokalt kultiveringsarbeid.

 

Følg bestemmelsene:
Se etter skilting langs fiskevannene og følg retningslinjene.

Generelt er stangfiske tillatt og garnfiske forbudt.
Ta rede på lokale variasjoner i hva som er tillatt når det gjelder rusefiske etc.

Bestemmelser om fiske fra båt/flytende innretninger i innsjøer varierer. Ta rede på hva som er tillatt/
forbudt.

Ta rede på bestemmelsene om minstemål der du fisker.

Alle som fisker skal rapportere inn fangstene.

*Autorisert fiskeoppsyn patruljerer i marka.

fisk i gresset

NÅR FÅR JEG FISK?
Tradisjonelt er tiden før sankthans den beste perioden for fiske. Men også i august kan det være bra. Det er morgen og kveld/natt som er den beste tiden på døgnet. Under regnvær og etter regnvær kan det være godt fiske. Tillatt redskap er stang fra land med sluk, flue, wobbler, spinner og mark. Vinterstid er det tillatt med pilkestikke/pilk.

Fra foreningens fiskekonkurranse under fjorårets Elvefestival.

Fra foreningens fiskekonkurranse under fjorårets Elvefestival.

Fra Skogdagen på Garsjø i Lier, der alle 6. klassinger i grunnskolen deltar. Foreningen driver undervisning for å gi elevene kunnskap om hva som finnes i vannene, deriblant ferskvannskreps.

Fra Skogdagen på Garsjø i Lier, der alle 6. klassinger i grunnskolen deltar. Foreningen driver undervisning for å gi elevene kunnskap om hva som finnes i vannene,  deriblant ferskvannskreps.

I Finnemarka og Drammensmarka finnes et stort veinett for syklende. Tips: Skaff deg kartet over marka, som gir mye ekstra informasjon på baksiden.

I Finnemarka og Drammensmarka finnes et stort veinett for syklende. Tips: Skaff deg kartet over marka, som gir mye ekstra informasjon på baksiden.