Hvilken glansgrad passer på veggen?

En maling beskrives ofte som helmatt, matt, silkematt, halvblank eller helblank. Glansgraden angis også med tall fra 1 til 100, der lavt tall er mattest.

Blankt eller matt

Fargen oppleves forskjellig i ulike glansgrader på malingen. Enkelt sagt kan vi si at fargen øker i intensitet med økt glans. En helmatt farge virker roligere enn en blank farge. Jo blankere malingen er, dess mer spill og liv blir det i fargen.

Ønsker du en tørr og jevn farge på veggen, skal du velge helt matt maling. Ønsker du derimot liv og spill i fargen velger du en blankere maling. En vegg malt med helt matt maling virker roligere og mer dempet enn om den males i en blankere maling.

Lyset reflekteres og skaper variasjon

Overflaten på en blank maling er glattere enn på matte malinger, og reflekterer mer lys. Derfor blir fargeopplevelsen sterkere. En matt maling derimot absorberer lyset og gir en dempende effekt.

Kontraster

At fargen endrer seg med ulik glans, er en effekt som kan utnyttes i fargesettingen av et rom. Ved å bruke samme farge i ulik glans på vegger, listverk og dører kan man få et fint spill i farger. Variasjon i glansgrader og underlag skaper nyanseforskjeller som oppleves elegant og sofistikert.

Glansgrad og hardførhet

Før var det en klar sammenheng mellom glansgrad og vaskbarhet. Skulle du ha en vegg som skulle vaskes og tåle en støyt måtte du litt opp i glansgrad. Denne «regelen» gjelder ikke lenger. Med moderne malingsteknologi lager industrien i dag også matte malinger som er robuste og vaskbare.

Ikke gå glipp av medlemsfordelene dine

Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag