Den fantastiske vannkraften

Av alle former for kraftproduksjon har vannkraft det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden, den beste reguleringsevnen og den lengste levetiden. Det gjør den uslåelig som grønn energikilde.

Juvfossen

Vannkraft handler kort fortalt om å utnytte tyngdekraften som gjør at vann renner. Vannet samles i magasiner og ledes gjennom en turbin i en kraftstasjon som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.

– Siden vannet kun passerer turbinen og renner videre nedover elven, så brukes det ikke opp. Derfor er det en uendelig fornybar kilde som er bærebjelken i den norske kraftforsyningen, forklarer Cathrine Bothner Wessel i Glitre Energi Strøm.

Glitre Energi har driftsansvaret for 20 kraftverk i Numedalsvassdraget og Drammensvassdraget. 13 av disse er heleide. Produksjonen av vannkraft i disse kraftverkene er på cirka 2,6 TWh i året.

– Dette alene er nok ren og fornybar energi til å dekke nesten 50 prosent av energibehovet til norske privatbiler om alle gikk på strøm, sier Bothner Wessel.

 

Viktig brikke
Vannkraft har gjort det mulig å skape verdier og velferd, i vår region, og i hele landet. Det er lett å ta det for gitt, men vannkraften er ifølge Bothner Wessel en viktig brikke i å løse vår tids store klimautfordringer.

– Vår mulighet til å lagre energien i vannkraftmagasiner til det er behov for kraft er en viktig og verdifull egenskap, som gjør den norske vannkraften særlig verdifull i en framtid der variabel fornybar kraftproduksjon fra for eksempel vind og sol skal erstatte fossil energi i Europa, forklarer hun.

Glitre Energi utvikler fremtidens energi, på en naturlig og bærekraftig måte. Vannkraft er en uslåelig energikilde, som du kan bruke med god samvittighet. Og velger du å kjøpe NBBO-strøm fra Glitre Energi kan du føle deg trygg på at den strømmen du kjøper er vannkraft.

– Glitre Energi er en av få som selger strøm med opprinnelsesgaranti til alle kunder. Garantien innebærer at miljøgevinsten av vår vannkraftproduksjon knyttes opp til den enkelte forbruker, forklarer Bothner Wessel.

 

glitre-cathrine

Vannkraft er en viktig brikke i å løse vår tids klimautfordringer sier Cathrine Bothner Wessel i Glitre Energi Strøm AS.

Opprinnelsesgaranti, hva menes med det?
– Norsk kraftproduksjon er fornybar, men strømmen er ikke sporbar og flyter over grensene. Den strømmen de fleste kjøper vil altså være en blanding av norsk og importert kraft. Så for å kunne dokumentere at kraften du betaler for kommer fra fornybare kilder må du kjøpe opprinnelsesgarantier. Denne garantien dokumenterer at du som kunde har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende ditt forbruk, forklarer Bothner Wessel.

Sagt på en annen måte. Strøm er strøm, uavhengig av hvor den kommer fra. Men pengene du betaler for strømmen, det kan du gjennom å kjøpe opprinnelsesgarantier, sørge for at havner hos en produsent av fornybar kraft.

– Det stemmer, ordningen med opprinnelsesgarantier gir forbrukerne mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Det bidrar også til å gjøre det mer attraktivt å investere i fornybar kraftproduksjon, noe som vi håper vil føre til at andelen fornybar energi øker vesentlig i forhold til dagens nivå, sier Bothner Wessel.

Ikke gå glipp av medlemsfordelene dine

Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag