Et fantastisk år for Rett Fram opplevelser

– Det at vi for første gang mottok støtte gjennom tilskuddsordningen mot barnefattigdom bidro til at fjoråret ble et år med rekordhøyt aktivitetsnivå. Noe som har kommet flere hundre barn og unge til gode, forteller organisasjonsleder Ronny Johnsen i Rett Fram opplevelser.

I dag er Rett Fram en veletablert organisasjon med bred støtte. Men reiser vi fire år tilbake i tid møter vi Johnsen som en nybakt småbarnsfar. Det var i løpet av sene nattetimer i denne perioden at han begynte å tenke tanker rundt barn som ikke får de samme mulighetene som vi tar for gitt.

– Bursdager, jul, ferier og andre høytider er store øyeblikk for barn. Problemet er at for mange så finnes det ikke økonomisk handlingsrom til å arrangere barnebursdager, eller dra på ferier. Og det ville jeg gjøre noe med, forteller han.

Over 3400 barn berørt av fattigdom

I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå var det i 2016 over 3400 barn i Drammensregionen som var berørt av fattigdom.

– Tenk, det betyr at vi kan fylle over seks skoler med barn som havner i denne kategorien, og det bare i Drammen. Slik kan vi ikke ha det, det er et samfunnsproblem, og det er alles oppgave å bidra til at disse barna får en oppvekst som er likeverdig med andre barn, sier Johnsen.

Dette ble bakteppet for etableringen av Rett Fram Opplevelser, en organisasjon for barna og gode minner.

– Selv om folk ristet på hodet og frarådet meg fra å hoppe ut av det vanlige arbeidslivet. Så gjorde jeg nettopp det, og dedikerte meg helt og holdent til å skape Rett Fram Opplevelser, forteller han.

Johnsen ønsket å skape en ny form for organisasjon. Målet var å snu det hele trill rundt, og minimere kostnader til administrasjon. Mest mulig av pengene skulle gå til aktivitetene.

– Målsetningene var klare og idéene mange. Det eneste som manglet var pengene til å få satt idéene ut i livet, og da var det bare å begynne å banke på dørene til det lokale næringslivet, mimrer Johnsen.

Næringslivet er fantastiske

Og idéene til Rett Fram ble godt mottatt, noe som gjorde den nyetablerte organisasjonen i stand til å gjennomføre den første aktiviteten.

– Sommeren 2014 leide vi en seilbåt i én uke, og en annen båt i tre uker. Det bidro til at vi kunne skape gode ferieminner for over 50 barn, forteller Johnsen.

Etter det første året har det ballet på seg. Aktivitetsnivået har økt. Nå arrangeres det ferieutflukter, 17. mai, jul, og bursdager hele året i gjennom.

– Ingen av disse aktivitetene hadde vært mulig å få til uten det store engasjementet fra næringslivet. Det viser at penger nytter, og jeg opplever også at næringslivet har blitt mer opptatt av å støtte prosjekter som de kan identifisere seg med.

Etter hvert som Rett Fram har blitt mer kjent har det også kommet flere støttespillere på banen.

– Nå er det mange privatpersoner som ønsker og støtte oss, og senest for noen uker siden så dukket det opp en ung jente på døra her. Hun hadde ønsket seg penger til bursdagen sin, og ville gi det til noen som var snille mot barn som hadde det litt vanskeligere enn andre. Og da falt valget på oss. Jeg har ikke ord for hva slike opplevelser gir oss av motivasjon og inspirasjon, forteller Johnsen.

Målet om lave administrasjonskostnader fører også til at Rett Fram ikke bruker en krone på markedsføring.

– For oss er sosiale medier definitivt den viktigste kanalen for å spre vårt budskap og få vist hva vi gjør. I tillegg har jeg en kollega som farter rundt og gjør en berømmelig jobb med å holde kontakten med næringslivet.

Brukerne avgjør

Og når det gjelder hvilke aktiviteter Rett Fram setter i gang, så har de en klar forutsetning. Aktivitetene skal skapes ut i fra etterspørsel fra brukerne – og ikke ut i fra organisasjonens ønske om å skape et tilbud.

– For oss er det viktig å dekke et behov, og det er brukerne våre som kjenner dette behovet best. Derfor har vi lagt oss på en linje hvor aktiviteter først skapes når etterspørselen er tilstede, og resultatet av det er at hver gang vi utvider med en ny aktivitet så blir det fulltegnet, forteller Johnsen.

– Det handler heller ikke om hvor mange vi kan hjelpe, men hvordan vi kan hjelpe best mulig. Og vi er også opptatt av å skape forutsigbarhet for de som får hjelp. Når vi først begynner å gi hjelp, så forplikter vi oss til å hjelpe videre, fortsetter han.

Nytt tilbud

Johnsen har alltid vært glad i musikk, og har lenge hatt et ønske om å skape et sted hvor barn og unge kan samles for å dele gleden han selv har funnet i musikken.

– Det hele startet med at en ung gutt donerte et trommesett til oss, og så dukket det opp en stor tv fra et lokalt reklamebyrå. Deretter fikk vi en flott pengestøtte fra Svensedammen på Konnerud som gjorde at vi kunne kjøpe inn det dyreste utstyret. På toppen av dette har vi fått støtte fra Lychefondet, som vi har brukt på instrumenter og utstyr. Og i tillegg har vi puttet vårt eget utstyr inn i et musikkrom, som jeg nå vil si er et komplett lydstudio, forteller han entusiastisk.

På sikt ønsker Johnsen at musikkrommet skal bli en møteplass som er åpen flere dager i uken.

– Dette skal bli et levende rom hvor barn og unge skal få lov til å utfolde seg med instrumenter og musikk. Her skal det skapes gode minner, historier og kanskje fremtidige stjerner, forteller han.

Ikke gå glipp av medlemsfordelene dine

Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag