Har styret kontroll på HMS ‘en i boligselskapet?

Mange kjenner kanskje uttrykket HMS fra arbeidslivet? De tre bokstavene står for helse,
miljø og sikkerhet, og er knyttet til en rekke krav fra ulike myndigheter, som er fastsatt for
å ivareta sikkerheten på alt fra arbeidsplasser til ute- og boområder.

I et borettslag eller et sameie er det styret som er ansvarlig for å innføre og gjennomføre internkontroll knyttet til HMS i henhold til myndighetenes krav.

– Det er viktig at styret kan dokumentere at det er gjort vurderinger knyttet til HMS, slik at boligselskapet er et trygt sted å bo. Men dette arbeidet kan kanskje oppleves som omfattende og vanskelig, og det er ikke alltid like lett å vite hvilken ende man skal begynne i. Derfor har vi i NBBO lansert et tilbud om et nettbasert verktøy som vi kaller nbboHMS til styrene i boligselskap, forteller Unn Hege Nordhagen som er forvaltningssjef i NBBO.

 

Enkelt å følge opp
nbboHMS gjør det enkelt for styret å få en oversikt, følge opp, og registrere eventuelle avvik direkte på en PC eller på mobilen. I tillegg bistår NBBO med å etablere systemet, slik at alt det nødvendige er på plass fra dag én.

– I et godt internkontrollsystem har man oversikt over alt fra tilstanden på det elektriske anlegget til noe så enkelt som hvilke rutiner som må følges når det kommer snø. Hvordan skal gangstier og tak sikres slik at man unngår personskade? Når skal brannslukkingsapparatene kontrolleres neste gang? Og så videre, forklarer Nordhagen.

Hun forteller at nbboHMS er et komplett system som er utviklet i samarbeid med andre boligbyggelag. Etter at systemet ble lansert i begynnelsen av februar har mange boligselskap allerede meldt sin interesse om å ta systemet i bruk.

– Målet har hele tiden vært å skape et enkelt verktøy som skal bidra til at styrene oppfyller sitt lovpålagte HMS-ansvar. Og vi er glade for at flere av våre kunder ser verdien av dette. Det viser at styrene er bevisste sitt ansvar rundt dette viktige området, sier hun.

nbbo-hms

Vaktmester Kim Remi Pettersen og forvaltningssjef i NBBO Unn Hege Nordhagen.