KLOKKETRO PÅ

økologisk mat

Økologiske grønnsaker, krydderurter, kjøtt, melk og korn. Et tett samarbeid mellom gårdene Finstad og Vestre Teien i Sande har skapt oppsiktsvekkende resultater. Grønnsakene havner i butikker over hele Norge. 

 

Tekst og foto: Reidar Heieren

Det handler om folkehelse, bærekraft og god jordkultur. Et samarbeid om i alt 1800 mål med dyrket mark har gitt et ideelt vekselbruk og optimal utnytting av ressursene. Kunnskap, erfaring og entusiasme har gitt stor produksjon uten kunstgjødsel og sprøytemidler.  

Gårdbruker Hans Kristian Teien kjører daglig over til nabogården Finstad for å hente utsorterte grønnsaker fra gårdens pakkeri. Storfeet på Vestre Teien spiser 1,2 tonn økologisk gulrot, kålrot og andre godsaker, hver eneste dag. Det øvrige kostholdet er også økologisk. Kyrne elsker det. Til gjengjeld får Finstad benytte seg av naboens naturgjødsel. Det som mangler suppleres med norsk hønsegjødsel. 

 

Ikke radikale raringer   

– Vi blir ikke lenger sett på som noen sære raringer med radikale ideer. Dessuten greier vi å produsere like mye etter økologiske metoder, som vi ville ha gjort med konvensjonell drift. Det som er leit er at de offisielle norske ambisjonene om økologisk matproduksjon har havnet på defensiven. Prosentandelen av økologisk produksjon i Danmark er ti ganger høyere enn hos oss, forteller gårdbruker Erik Rosnes på Finstad gård, som sammen med kona Ellen la om til økologisk drift allerede i 1980-årene. Den første Debio-godkjenningen var på plass i 1987. Foruten stor produksjon av gulrøtter, produseres det diverse andre rotfrukter, flere slag med beter og enda mer. 

I dag er gården landets største produsent av økologiske grønnsaker. Et langvarig kontraktsamarbeid med Coop har ført varene til alle Coop-butikker i hele landet.  Gårdens 15 ulike krydderurter, produsert i drivhus, er i salg over hele Østlandet. Prisen på krydderet er konkurransedyktig med konvensjonelt krydder. Til en hver tid er 8-15 medarbeidere sysselsatt på gården. I sommerhalvåret er lukingen avgjørende viktig. 

 

Melk, kjøtt og korn

I 1997 ble produksjonen på nabogården Vestre Teien lagt om til økologisk produksjon av melk og korn. Sammen med kona Anne Helene Burdahl har Hans Kristian Teien bygd opp en årlig produksjon på omtrent 340 tonn med melk. I tillegg selges økologisk kalvekjøtt direkte fra gården. Hvert år slaktes omtrent 30 ettårige oksekalver. Nortura tar seg av den delen. Men selve salget skjer i gårdens egen regi.

– Kjøtt selger vi til private i regionen og i Osloområdet. Alt vi leverer til Tine havner i butikkene som økologisk melk. Vår produksjon er like stor som med vanlig drift.

 

 

dame og mann

Økoentusiaster:

Agronomene Anne Helene Burdahl og Erik Rosnes er overbevist om at økologisk gårdsdrift
er det riktige for fremtiden.

Øko melkekarrtong

Anne Helene og Hans Kristian har over en periode prydet melkekartongene.

Øko gulbeter

Etterspørselen etter gulbeter og andre beter øker. Erik Rosnes (t.v.) og Hans Kristian Teien samarbeider om å bytte jordarealer.

Ungdyrene på Vestre Teien slippes ut på skogsbeite i sommerhalvåret.

Ungdyrene på Vestre Teien slippes ut på skogsbeite i sommerhalvåret.

 

 

 

 

Økologisk produksjon krever at vi følger et omfattende regelverk. Vi får uanmeldt besøk av inspektører som kontrollerer at vi gjør alt etter boka. Reglene er til fordel for både folkehelse, dyrehelse og dyrket mark, og for oss har driftsmåten blitt til den største selvfølge, forklarer Hans Kristian Teien.

I sommerhalvåret går ungdyrene på skogsbeite. Melkekyrne går inn og ut av fjøset som de selv vil. Gården har løsdriftsfjøs og legger mye vekt på velferd.

 

Markedet må stimuleres

– Norske myndigheter har stimulert oss til å kjøpe elektriske biler, og vi har sett hva det har ført til. Tilsvarende burde in

teressen for økologiske matvarer stimuleres. Hva med å fjerne momsen på økologisk mat? Det vil gi økologisk produksjon i Norge en dytt i riktig retning, tror Rosnes og Teien, som ikke er bekymret for avsetningen av egne produkter. 

 

 

 

TIPS TIL KORTREIST OG ØKOLOGISK:

  Bondens Marked, Drammen

  Axel Andersen A/S (storfekjøtt), Drammen

  Criollo Sjokoladebar, Drammen

  Eiker ølfabrikk, Mjøndalen

  Evas hage, Mjøndalen

  Green Tree, Mjøndalen

  Skog bakerverksted, Mjøndalen

  Bergsmyrene gård (gr.saker), Hurum

  Klokkeren Landhandel, Hurum

  Vestre Teien Økokalv (kalvekjøtt), Sande

  Økofestivalen (17-18.8), Sande

  Bærgården Østre Enger, Sylling

 

 

krydderplanter i drivhus

I drivhuset på totalt 10 000 kvm. dyrkes 15 ulike typer med krydderurter.