MER TEMPO I STRANDRYDDING

Nesten 100 tonn maritimt søppel ligger og flyter i fylkene rundt Oslofjorden.

For øyeblikket er det Gullaugodden i Drammensfjorden som er den mest forsøplede plassen.

strandrydding

mann i båt

Rådgiver Bjørn Heidenstrøm

Under fjorårets ryddeaksjon på Gullaugodden i Lier ble det fylt opp 75 søppelsekker på en og samme dag. Det var bare toppen av isfjellet.

Miljødirektoratet har i årevis støttet prosjektet «Ren Oslofjordstrandlinje», som også omfatter Drammensregionen. Oslofjorden Friluftsråd er et aktivt lokomotiv i dette arbeidet, og dets rådgiver Bjørn Heidenstrøm har Asker og Drammensregionen som sitt arbeidsområde.

-Det spesielle med Gullaug, eller Dynotomta som jeg kaller det, er at området har vært avsperret i mange tiår på grunn av sprengstoffindustrien. Jeg anslår at det ligger et sted mellom 10 og 20 tonn med søppel i strandsonen. Det finnes ingen mer forsøplet plass i hele Oslofjordregionen, forteller Heidenstrøm til NBBO-Magasinet.

 

Stadig mer ryddeaktivitet
Han ser imidlertid positivt på fremtiden, av flere grunner. Gullaug er et særtilfelle. Fjorårets ryddeaksjon avslørte et prekært ryddebehov. Det skal derfor ryddes systematisk i området, helt til det er fritt for gammel søppel. Vel så gledelig er det at både Drammen kommune og stadig større deler av befolkningen har inntatt en offensiv holdning til strandrydding.

Årets strandryddeuke i Drammensregionen er utsatt og vil etter alt å dømme arrangeres til høsten. Det er liten tvil om at det er behov for strandrydding, selv om variasjonene i søppelmengde er store. På enkelte plasser hoper det seg opp.

-Vi har kartlagt østsiden av fjorden, fra Hyggen og sørover, og vi anslår at det er 15-20 strandplasser som må ryddes, sier Heidenstrøm.

 

Kommunen deltar aktivt
-Etter kommunesammenslåingen har vi blitt en kystkommune. Vi vil fortsette med å engasjere oss direkte i kampen mot maritim forsøpling. I tillegg har vi gjenopptatt arbeidet med overvåking av bunnsedimenter i etterkant av prosjektet «Ren Drammensfjord 2015», forteller miljørådgiver Kirsten Kleveland i Drammen kommune til NBBOMagasinet. Nye Drammen kommune vil styrke miljøvernarbeidet generelt og ansetter tre nye miljørådgivere i løpet av 2020.

plukking av søppel

Interessen for frivillig ryddearbeid er økende blant folk flest.

 

Kommunen skaffer ryddeutstyr til både større aksjoner og til mer spontane dugnader rundt fjorden. Det er mange som ønsker å bidra med en innsats i strandområder de selv har en direkte tilknytning til. Det er den ideelle foreningen Hold Norge Rent som tok initiativ til den årlige Strandryddeuka og Strandryddedagen. Dette er blant foreningens viktigste begivenheter i arbeidet for å holde landet fritt for forsøpling.

Kampen mot forsøpling i strandsoner gjelder også for breddene langs Drammenselva. Miljørådgiver Kirsten Kleveland konstaterer at tilstanden langs elva er relativt god, i alle fall sammenliknet med den innsatsen som må legges ned på enkelte plasser rundt fjorden.

I Drammens ulike bydeler gjøres det en innsats for å fjerne båtvrak, eierløse plastbåter som ingen vil ta ansvaret for. Det er brukt flere hundretusen kroner på denne innsatsen. Selv båter blir til mikroplast, forutsatt at de ikke fjernes.

 

Rydding vil pågå uansett
-Uavhengig av pandemien vil det pågå mindre ryddeaksjoner i distriktet. Det kan eksempelvis være grupper på 4-5 personer som står for arbeidet. Vi synes det er veldig gøy at kommunene Asker og Drammen har blitt fanebærere i kampen mot marint søppel. Og ikke minst er det oppløftende at folk flest gjerne vil stille opp som frivillige i opprydding, forteller Bjørn Heidenstrøm, som oppfordrer befolkningen til å følge med og innrapportere områder der det er behov for mye rydding.

Skjærgårdstjenesten assisterer ryddeaksjoner med båttransport.

Skjærgårdstjenesten assisterer ryddeaksjoner med båttransport.

VISSTE DU AT?

Over 90 prosent av plastavfallet i sjøen ender på havbunnen? 1 prosent holder seg flytende på overflaten. Bare fem prosent av avfallsmengden kan plukkes opp i strandkantene.
90 prosent av avfallet på strendene er plastavfall.

Plast brytes ned til mikroplast. På et knappenålshode er det plass til 900 millioner plastbiter på mikronivå.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (Rfd) har egne containere for mottak av strandsøppel på gjenvinningsstasjonene. Det er gratis å levere strandsøppel i disse containerne.

Hold Norge Rent administrerer den offentlige refusjonsordningen for utgifter til strandrydding, som fra 2020 også inkluderer transport av frivillige som skal delta på ryddeaksjoner. Bruk nettsiden www.holdnorgerent.no, der du finner all informasjon om ordninger som er forbundet med strandrydding. Der vil du også finne ryddeportalen Rydde.

 

Se også nettsiden for Oslofjordens Friluftsråd:
www.oslofjorden.org

Musikalsk innslag på ryddeaksjon.

Musikalsk innslag på ryddeaksjon.

Stadig flere finner både glede og mening i å delta frivillig på ryddeaksjoner.

Stadig flere finner både glede og mening i å delta frivillig på ryddeaksjoner.

Over: Eierløse båtvrak fjernes fra sjøen. Dette er relativt kostbare tiltak. Gjenvinnigsstasjonene tar ikke i mot båtvrak større enn 15 fot.

Eierløse båtvrak fjernes fra sjøen. Dette er relativt kostbare tiltak. Gjenvinnigsstasjonene tar ikke i mot båtvrak større enn 15 fot.

Til venstre: Ryddeaksjoner oppstår i alle former. Noen er rent profesjonelle. Andre er frivillige dugnader som oppstår mer spontant.

Ryddeaksjoner oppstår i alle former. Noen er rent profesjonelle. Andre er frivillige dugnader som oppstår mer spontant.