Velg miljøvennlig jord...

På tide med kortreist og næringsrik hagejord basert
på avfall? Ja, mener Lindum AS, som tror at potensialet
i husholdningsmarkedet er stort. Mye større enn i dag.
Torvjord er miljøfiendtlig og mangler dessuten næring.

 

 

Tekst: reidar Heieren. Foto: Torbjørn Tandberg.

Hagekompost_Lindum

Heldigvis finnes det gode alternativer: Kompostjord, kompostblandet jord, kokosfiber eller sagflis er alle gode erstatninger, og dessuten fornybare ressurser. Planter trenger ikke torv, men torv har blitt brukt i blomsterjord, på grunn av svampete egenskaper (holder på vann) som gir god vekst, forutsatt at det tilføres kunstgjødsel. Miljøvennlig kompost derimot har et naturlig godt næringsinnhold og et rikt mikroliv som planten trenger for å vokse og holde seg friske.

Torvuttak påvirker naturen
Den billigste hagejorda, som tilbys i alle slags utsalg når våren kommer, selges i svære mengder. «Jorda» inneholder for det meste torv og lite jord. Miljøorganisasjonen «Fremtiden i våre hender» peker på at torvmyrer har en viktig funksjon. Torva som kalles «hagejord» er hentet fra naturlige myrer. Etter torvuttakene står det ødelagte myrer tilbake, og millioner av fugler, insekter og viktige mikroorganismer mister tilholdsstedet sitt, hevder organisasjonen.

Jord fra kompostert avfall
Lindum AS i Drammen (eid av Drammen kommune) er en av landets største mottakere av organisk avfall. Etter kompostering og videre foredling, ender fraksjonene opp som ulike typer kortreiste jordprodukter. Jorda leveres enten i bulkform, eventuelt tilkjørt, eller i lett håndterlig sekkeemballasje.

--Vi tror at interessen for torvfrie jordprodukter vil økte i tiden som kommer.

Store klimautslipp
«Fremtiden i våre hender» oppfordrer oss alle til å endre på våre vaner. Det finnes mange andre og mer miljøvennlige alternativer til torv. Når myra ødelegges oppstå det flere konsekvenser samtidig. Myr er våtmark som inneholder store mengder karbon, lagret gjennom tusenvis av år. Torvuttak medfører derfor store klimagassutslipp, og uttakene er på ingen måte bærekraftig.

I en rapport utarbeidet for Avfall Norge, heter det blant annet: ”I løpet av et år tilsvarer det norske forbruket av torv til hagebruk, et klimautslipp som er like stort som utslippet fra 15 000 personbiler – eller en kjøretur 5 000 ganger rundt jorda langs ekvator”.
Spør etter torvfri kompostjord, uansett hvor du handler jord.

Ida Guterud viser jord

Kommunikasjonsrådgiver Ida Guterud ved Lindum AS

slår et slag for kompostjord framfor torvbasert jord.