40.000 kroner til gode opplevelser for barn, unge og deres familier

NBBO har valgt å gi en julegave på 40.000 kroner til Rett Fram opplevelser, slik at de kan skape enda flere gode opplevelser for barn, unge og deres familier.

 

Tekst og foto: Lars-Johan Solheim Grann. 

– Jeg lar meg stadig imponere over det brennende engasjementet til menneskene i Rett Fram Opplevelser, og det er ingen tvil om at det de driver med er utrolig viktig. Og for oss har det blitt helt naturlig å støtte den jobben som legges ned i å skape gode historier og minner, forteller Ingrid Holst Nissen i NBBO.

 

Skaper et pusterom

Rett Fram Opplevelser er en frivillig organisasjon som jobber for barn og unge som av en eller annen grunn holdes utenfor det sosiale fellesskapet som vi andre ser på som en selvfølge.

– Vi har tatt på oss oppgaven å skape aktiviteter, opplevelser og minner for livet til de barna som trenger det mest. Vi er tre heltids-engasjerte personer som sammen med en gjeng fantastiske frivillige, står på for å skape et pusterom i hverdagen til de som har det ufortjent vanskelig, forteller Ronny Johnsen som er organisasjonsleder i Rett Fram Opplevelser.

For noen barn er det alvorlig sykdom som setter en brems på hva de kan være med på. For andre barn handler det om økonomi, og mange reiser aldri på ferie.

– I motsetning til andre organisasjoner har vi ingen behovsprøving hos oss. Terskelen for å be om hjelp er i utgangspunktet så høy at vi har full tiltro til foreldre som oppsøker oss. Alle barn og unge som holdes utenfor det sosiale fellesskapet, uansett grunn, er velkommen til oss, forteller Johnsen.

 

Innholdsrikt år

Og det er ingen tvil om at det er mange som har fått med seg tilbudet fra Rett Fram Opplevelser. For organisasjonen som nå går inn i sitt syvende år opplever en eksplosiv vekst i etterspørselen av gode opplevelser.

– Veksten i antall barn og familier vi hjelper er helt enorm, og jeg syns det er kjempehyggelig at foreldre med en tøff økonomi tør og ta kontakt med oss for å få hjelp. Samtidig er det et tankekors. For i en ideell verden skulle det ikke vært bruk for oss. Ingen barn skulle vært nødt til å vokse opp uten mulighet til å feire sin egen bursdag, eller til å dra på ferier, sier Johnsen.

 

Seks fulle barneskoler

Ifølge tall fra SSB øker andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt år for år, og i Buskerud er det godt over ti prosent av alle barn som vokser opp i familier med dårlig råd. 

Johnsen mener at samfunnet ikke har klart å ta innover seg hvor stort problemet egentlig er.

– Bare i Drammensområdet er det nærmere 3400 barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi. Tenk, det er seks fulle barneskoler det, med barn som vokser opp under uverdige forhold. Og sånn kan vi ikke ha det, utbryter han.

For hvordan påvirker dårlig økonomi et barns liv, og hva vil skje med barnet når det har vokst opp?

– Forskning viser at barn i lavinntektsfamilier har dårligere fysisk og psykisk helse. De er utsatt for flere ulykker, og de opplever mobbing oftere enn andre barn. Å leve i fattigdom påvirker barns livskvalitet. Noe som helt klart kan påvirke retningsvalgene barn tar når de møter voksenlivet. Og for oss som samfunn nytter det ikke å planlegge oss ut av problemet. Det må handles nå, vi har ingen tid å miste, konstaterer Johnsen.

 

623 på båttur

Og det er nettopp det som er styrken til Rett Fram Opplevelser. De hjelper her og nå, og aktivitetene til organisasjonen er mange.  

– I fjor trodde vi at vi hadde nådd toppen, at det ikke var mulig å få til noe mer med de ressursene vi har tilgjengelig. Men jaggu, så ble 2019 et nytt rekordår, hvor vi blant annet har hatt med 623 mennesker på båttur i løpet av ti hektiske uker i sommer, forteller Johnsen.

Når vi vet at Johnsen er med på nesten alle båtturene selv, sammen med kollega Arild Bjørvåg og et knippe frivillige. Så er det ingen tvil om at det er engasjerte mennesker i Rett Fram Opplevelser.

– Ja, det er som jeg pleier å si, vi bruker pengene på begge sider og døgnet to ganger, sier Bjørvåg beskjedent.

Bjørvåg er næringslivskontakt i organisasjonen. En rolle som er svært viktig i en organisasjon som er avhengig av næringslivet for å eksistere.

– Vi hadde ikke klart å gjennomføre noen av våre prosjekter uten et næringsliv som er engasjert i lokalsamfunnet og brenner for de samme tingene som oss. Og gjennom de siste årene har det vært en vanvittig spennende reise. Den tilliten vi har fått og all støtten vi mottar er overveldende og jeg må bare få benyttet anledningen til å rette en stor takk til NBBO og alle andre som bidrar til at vi kan skape gode opplevelser, avslutter Bjørvåg.

Rett fram opplevelser

Til venstre: Ronny Johnsen, Arild Bjørvåg, Tine Haug Fritsø (NBBO)

 

 

 

 

PRIVAT STØTTE

Du kan støtte prosjektet Rett Fram som privatperson.

Du bestemmer selv hvor mye du vil støtte, og du skal vite at alle bidrag – uansett sum,

vil bli satt stor pris på.

 

 

ENGANGSBELØP VIA VIPPS

Vipps ditt beløp til nr: 105727. Du kan selvfølgelig vippse oss så ofte du vil. 

 

ENGANGSBELØP VIA BANKKONTO

Sett et innskudd direkte til vår giver-konto: kontonummer: 2480.15.16307 (Sparebank 1 BV).

 

AVTALEGIRO 1-2-3

Gi støttebeløpet kr 123,- hver måned med avtalegiro.

 

Les mer her