Ansiennitet opparbeidet i NBBO kan ses på
som et verdipapir - medlemskapet vil gi deg
en enklere vei inn i boligmarkedet

 

 

 

 

NBBO erfarer ofte at utmeldte medlemmer tar kontakt med oss for å ”få tilbake” medlemskapet sitt. Mange angrer på sin utmelding i etterkant. Man skal være klar over at ved utmelding, bortfaller opparbeidet ansiennitet, og den kan dessverre ikke påberopes ved gjeninnmelding i NBBO.

Vi lever i et samfunn hvor samlivsbrudd ikke er uvanlig. Plutselig står man der og skal etablere seg på nytt. Man tror ikke at slikt kommer til å skje. Vi opplever at disse personene angrer på at de ikke har ivaretatt medlemskapet sitt. Det er ikke dumt å helgardere seg. Derfor bør man tenke seg nøye om før man melder seg ut. Årskontingenten på kr 250,- er en billig investering for fremtidig boligkjøp til deg eller noen annen i familien.

Et medlemskap i NBBO vil være aktuelt for alle personer i alle aldre, uansett nåværende bosituasjon. I løpet av livet vil behovet for type bolig endre seg, og NBBO har boliger for alle livssituasjoner og aldre, enten det er den første leiligheten man kjøper, den man kjøper sammen med samboer, eller rekkehuset man kjøper når man stifter familie. Og når behovet for noe mindre og vedlikeholdsfritt melder seg, har NBBO også boliger i denne kategorien. Vi kan ikke si det ofte nok - ta vare på medlemskapet ditt!

NBBO hadde en meget god medlemsvekst i fjor. jevnt og trutt strømmer medlemmene til. Ved utgangen av året hadde vi passert 30.000 medlemmer.

Boliger for medlemmene er prioritet nummer én for NBBO. Siden 1946 har vi bygget trygge og gode boliger for folk flest med forskjellige behov og ønsker, og vi fortsetter å bygge nye nabolag og utvikler stadig nye prosjekter.

Medlemskapet ditt i NBBO gir deg som medlem forkjøpsrett på ca. 10.000 boliger. Nedslagsfeltet er bredt, boligene er fordelt på områdene Drammen, Nedre Eiker, Modum, Sigdal, Krødsherad, Sande, Svelvik, Lier og Røyken.

Det er stadig flere medlemmer som benytter seg av denne retten. Tilbake sitter ikke-medlemmer som har vunnet budrunden, men taper kampen om drømmeboligen, når du som medlem av NBBO likevel får overta den for samme pris Det er også en myte at man trenger flere tiårs ansiennitet for å sikre seg bolig ved forkjøpsrett, noen uker gamle medlemskap gir også muligheter for å ta det siste stikket.

Hilsen Tanja Raknestangen
Fagansvarlig medlem/forkjøpsrett.
tanja@nbbo.no

Tanja Raknestangen - NBBO

Vil du bli medlem i NBBO?

Her melder du deg inn