Arkitekten kjøpte selv leilighet i Elvebredden Park

Tekst og foto: Lars-Johan Solheim Grann / Adobe Stock.  Illustrasjon:Vycom

lav_tor_børrestad-(1-of-1)

BOLIGENE I ELVEBREDDEN PARK

Elvebredden Park vil bestå av totalt 65 leiligheter. 36 av disse vil bli organisert som et borettslag, mens de øvrige 29 leilighetene vil bli organisert i et sameie.

Leilighetene vil variere i størrelsene fra 51 til 156 kvadratmeter. De er romslige med gjennomtenkte planløsninger som gir god arealutnyttelse.

Salg ved NBBO Eiendomsmegling og elvebreddenpark.no

Vil du vite mer om Elvebredden Park?

Ta en kikk på nettsiden og kontakt oss via denne.

Etter at arkitekt Tor Børrestad i AD Arkitekter AS var ferdig med å tegne Elvebredden Park var han så fornøyd med resultatet at han valgte å kjøpe en av leilighetene selv.

 

– Elvebredden Park har blitt et fantastisk prosjekt beliggende i et spennende område. Og vi har jobbet mye med å tilføre gode kvaliteter både i fellesområdene og i hver enkelt leilighet, forteller han.

Når arkitektene jobbet med utformingen av de 65 leilighetene hadde de en målsetning om at de selv skulle tenke seg å bo i hver eneste leilighet.

– Plantegningene ble gjennomgått med lupe, knadd og knadd, frem til vi ble fornøyde. Resultatet er etter mitt syn et prosjekt hvor alle leilighetene har fått gode bokvaliteter, og jeg fant selv en favoritt, som jeg valgte å kjøpe, forteller Børrestad.

31 leiligheter solgt i løpet av få timer

Børrestad er ikke alene om å ha funnet sin favoritt i Elvebredden Park. På salgsmøtet som ble avholdt i begynnelsen av mai ble 31 av leilighetene revet vekk i løpet av få timer. Børrestad som selv var tilstede på møtet syns det var en morsom opplevelse.

– Som arkitekt er det alltid spennende med en salgsstart, det er som å gå opp til eksamen, hvor markedet fungerer som sensor. Og når nærmere halvparten av leilighetene ble solgt i løpet av kort tid, er det klart at det oppleves som en bekreftelse på at vi har gjort en god jobb, sier han.

Felles møteplass

Børrestad trekker også frem fellesarealene og helheten i prosjektet som et av suksesskriteriene for den gode salgsstarten.

– Jeg tror at helheten har appellert til mange. Vi har lagt opp til et sosialt bomiljø med romslige og innholdsrike fellesrom. Her skal det være enkelt å komme i kontakt med naboene. Fellesområder som drivhus og bocciabane bidrar til at man får en felles møteplass, og jeg er overbevist om at dette er noe mange vil omfavne, forteller han.

Satser på Lierbyen

Som boligprosjekter flest, så har selvfølgelig beliggenheten også en del å si for salget.

– Det er jo flest Lierfolk som har kjøpt, og det er nok ikke så rart. Lierfolk er glad i Lierbyen og vet hvilke kvaliteter det lille sentrumet har å by på. I tillegg så er det jo godt kjent at Lier kommune satser på Lierbyen, forteller Børrestad.

Han henviser til strategiplanen «Lierbyen 2030», som er et dokument som forteller mye om hvilke planer kommunen har for Lierbyen i årene fremover. Der står det blant annet at kommunen skal legge til rette for at Lierbyen skal bli et levende og inkluderende kommunesenter.

– Kommunen har store ambisjoner for Lierbyen, men de er avhengig av at både offentlige og private aktører blir med på løftet. Og gjennom mitt virke som arkitekt vet jeg at mange av de private grunneierne har engasjert seg, og Elvebredden Park er jo et eksempel på dette. Prosjektet bidrar både med nye næringslokaler og mange nye beboere i Lierbyen, forklarer Børrestad.

Og flere beboere, det gir bedre rammebetingelser for handelsstanden.

– Flere folk i området vil bidra til nyetableringer og skape mer liv. Dermed øker attraktiviteten og flere vil velge å ta turen til Lierbyen for å handle. Det er i det hele tatt en veldig god spiral vi er inne i nå, med befolkningsvekst og stor aktivitet på byggesiden sier Børrestad.