tekst

Våren er høytid for generalforsamlinger og årsmøter, og om du bor i et borettslag eller i et sameie vil du i løpet av de neste månedene motta en innkalling. Vi har tatt en nærmere titt på hva dette møtet innebærer. Hvorfor må man ha det, og hvilke grunner er det for å møte opp å bruke sin stemmerett? 

Vi har spurt Johanne Juel som er forvaltningskonsulent i NBBO. Hun bruker store deler av våren sin på å delta i generalforsamlinger og årsmøter som forretningsførers representant, og kjenner godt til lovverket som krever at disse møtene avholdes.

– Hovedgrunnen til at disse møtene avholdes er at eierne i borettslaget eller sameiet skal få oversikt og innflytelse over boligselskapets økonomi, planer og ikke minst velge representanter til styret som skal stå for den daglige driften, forklarer Juel.

I tillegg kan det i enkelte tilfeller havne saker som har ekstra stor betydning på dagsorden.

– Det kan for eksempel være en sak om rehabilitering av fasader, oppussing av baderom, eller bygging av nye balkonger. Slike saker krever to tredjedels flertall blant de oppmøtte og må alltid være satt opp som egen sak i innkallingen, sier Juel.

Viktig dokument

Og nettopp innkallingen, det er et viktig dokument som alle eiere bør sette seg inn i.

– Innkallingen skal sendes ut minst åtte

dager før møtets dato, og den skal inneholde årsregnskap, styrets årsmelding og revisjonsberetning. I tillegg er det vanlig å informere om hvilke medlemmer av styret 

 

 

dame

“ Oversikt og innflytelse over boligselskapets økonomi, planer og ikke minst velge representanter til styret er hovedgrunnen til at møtene avholdes. ”

Vil du vite mer om hvordan du kan bruke stemmeretten?

som er på valg. Videre skal alle større saker som rehabilitering, låneopptak, og annet som faller utenfor styrets fullmakt være nevnt i innkallingen, forklarer Juel.

For det er et viktig prinsipp at generalforsamlingen eller årsmøtet, kun kan behandle saker som er nevnt i innkallingen.

– Dette bidrar til å ivareta eierens interesser. Eieren kan da på forhånd orientere seg om hva som skal behandles, og ta stilling til de sakene som står på dagsorden. Og dersom man ønsker å fremme sitt synspunkt eller avgi sin stemme, da må man sette av datoen og møte opp på rett sted til rett tid, oppfordrer Juel.

Ingen innflytelse uten oppmøte

De som ikke møter opp, de får heller ingen innflytelse.

– Stemmetallet avgjøres blant de fremmøtte, så det vil ikke lønne seg å bli sittende hjemme om man ønsker å påvirke en beslutning. Er man forhindret fra å møte kan man imidlertid gi en fullmakt til en nabo eller lignende, og på den måten sørge for at stemmen din allikevel kan utgjøre en forskjell, forklarer hun.

Det å møte opp på generalforsamlingen eller årsmøtet har også et sosialt element. Det bidrar til at du blir bedre kjent med naboene dine.

– Når man bor i et borettslag eller sameie, så kan man bo ganske tett på hverandre og da er det jo fint å bli litt kjent. Mange styrer velger også å arrangere beboermøter i forbindelse med årsmøtet, slik at man får anledning til å prate litt løsere rundt ting man lurer på, og da kan man også benytte anledningen til å bli bedre kjent med styret, forklarer Juel.