Derfor trives vi så godt i borettslag og sameier

Denne høsten har vi gjennomført en undersøkelse for å bli bedre kjent med menneskene som bor i borettslag og sameier NBBO er forretningsfører for. Formålet var å finne ut av hva folk flest vet om oss. Samtidig ønsket vi å høre mer om hvordan livet i et boligselskap er, og hva som skal til for å trives der man bor.

mennesker i borettslag og sameier

 

 

 

• Å være beboer i et boligselskap er trygt.

• Livet i et boligselskap er komfortabelt.

• Det ligger en forutsigbarhet i borettslagsmodellen.

• Forutsigbarhet rundt egen økonomi er viktig.

• At flere bor sammen i samme bygg gir tilhørighet

• Ingen uforutsette kostnader

• Enklere liv - fri for snømåking og hagearbeid

 

 

 

Undersøkelsen som er utført av Innsikteriet ble gjennomført i form av dybdeintervjuer og fokusgrupper. Sistnevnte bestod av tilfeldig utvalgte andels- og seksjonseiere med ulik alder og variert bakgrunn, og til sammen er det over 20 boligselskap som er representert.

Funnene fra undersøkelsen viser at folk flest trives med livet i et boligselskap, og det er spesielt noen områder som trekkes frem.

 

Trygt og komfortabelt

På spørsmålet om hvilke assosiasjoner fokusgruppene forbinder med det å være beboer i et boligselskap, er det noen ord som gjentas oftere enn andre. Det ordet som skiller seg tydeligst ut er at det er trygt. 

Når vi går mer i dybden på hva som legges i dette ordet, så finner vi ut at godt naboskap og få bekymringer er noe som går igjen.

– Jeg som beboer syns det er veldig fint å kunne ta en telefon til styret om det er noe med boligen. Eier du en enebolig står du alene, men i et boligselskap har du styret i ryggen. Den tryggheten det gir er en fin ting, som er viktig for meg, sier en av deltakerne.

En annen trekker frem at livet i et boligselskap er komfortabelt.

– Det er komfortabelt at ting blir gjort. Jeg har leiligheten min, og hvis jeg drar på en ukes jobbtur, så kommer jeg ikke hjem til en meter gress eller en halvannenmeters brøytekant. Det er det som gir meg stor komfort i hverdagen.

Forutsigbarheten som ligger i borettslagsmodellen, er også en viktig trivselsfaktor.

– Jeg tror at forutsigbarhet rundt egen økonomi er en av hovedårsakene til at folk velger å bosette seg i borettslag. Man vet at dersom større oppgaver skal gjennomføres, så vil det ikke komme en voldsom stor merkostnad på deg, der og da, utdyper en annen deltaker. 

 

Fellesskap og samhold

Undersøkelsen avslører også at det å bo sammen gir mange gleder i form av et fellesskap og samhold. Tilhørighet og trivsel står sentralt, og det gis mange eksempler som underbygger følelsen av å være del av noe større.

– Å bo flere i samme bygg gir tilhørighet og trygghet. Enten man er hjemme eller på ferie, vil det være folk i nærheten som følger med. Veien er kort til å be om hjelp og sannsynligheten for innbrudd er lavere, konkluderer Innsikteriet i sin rapport.

 

Med egen bolig følger også mye ansvar og arbeidsoppgaver. I et boligselskap slipper man unna mye av dette ansvaret, siden det påhviler styret i boligselskapet.

– Styret trekkes frem som en sentral brikke. Her er det viktig at det fremstår som pålitelig og har gode planer rundt vedlikeholdet. I tillegg er god kommunikasjon avgjørende, fremgår det av undersøkelsen.

 

En støttespiller

På spørsmål om NBBO sin rolle i boligselskapet så er det tydelig at den er litt mer diffus, men de fleste er klar over rollen vår som forretningsfører. Og de ser på NBBO som en viktig støttespiller for styret.

– NBBO står for den kommersielle driften av borettslaget, de sørger for å kreve inn felleskostnader og sørger for at lover og regler følges, forklarer en fokusgruppedeltaker.

Andre deltakere trekker frem at NBBO representerer et fellesnettverk for alle boligselskap. Som gir en kvalitetssikring. 

– Det gir en trygghet med en større profesjonell aktør i ryggen. Ting er på stell, og styret har noen å lene seg på. Det gjør at jeg har bedre tillit til styret, konstateres det.

 

Der folk trives

Tall fra SSB viser at nærmere 60 prosent av husholdningene i vår kommune bor i et borettslag eller sameie.  NBBO er forretningsfører for majoriteten av disse selskapene, og vår visjon er - der folk trives.

Det er altså ikke tilfeldig at vi har gjennomført denne undersøkelsen. 

– Vi er opptatt av å skape trivsel der du bor. Det gjør vi blant annet ved å bidra med kompetanse og gode råd til styrene, slik at de kan lykkes i jobben med å skape gode hjem og bomiljøer for dere, sier Steinar Kjærnli som er direktør i NBBO.

Undersøkelsen har langt på vei bekreftet at folk trives med å bo i boligselskap. 

– Samtidig har vi fått mange nyttige innspill til hvordan vi kan bli bedre og tydeligere, både utad mot alle beboere og ikke minst mot styrene. Hvor vår rolle først og fremst er å spille dem gode. Dette er viktige resultater som vi vil ta med oss videre for å forbedre oss i årene som kommer, forteller Kjærnli.