Forhåndsavklaring av forkjøpsretten - følg med på fristen!

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett

Ansiennitet har mange ganger vist seg å være «et gullkantet papir» når bolig skal kjøpes. Vi opplever at fordelen medlemmer har av å benytte sin forkjøpsrett er godt kjent. Det som ikke er like kjent er at det finnes to måter å avklare forkjøpsretten på:

 

1. Forhåndsavklaring
2. Etterhåndsavklaring

Det er forhåndsavklaring som ikke er like klart. En liten forklaring er derfor på sin plass.

Forhåndsavklaring innebærer at boligen blir utlyst for våre medlemmer før den blir solgt eller samtidig som megler annonserer boligen for salg. Du må melde din interesse på et fastlagt skjema innen en gitt meldefrist. På forhåndsavklaring binder du deg ikke til å kjøpe, men skaffer deg muligheten til å ta den på forkjøpsrett like etter at den er solgt. Interessen kan meldes på mange boliger samtidig. Når boligen er solgt, tar NBBO kontakt med medlemmene etter ansiennitet. Det er mulig på dette stadiet å trekke sin interesse, og muligheten går da videre til neste på listen.

Hvis ikke du melder din interesse når boligen ligger ute på  www.nbbo.no eller i boligavisen til Drammens Tidende, har toget gått for forkjøpsretten. Ønsket om å bruke forkjøpsretten må nemlig innmeldes når boligen legges ut på våre hjemmesider www.nbbo.no eller i boligavisen til Drammens Tidende, uansett om boligen er solgt eller ikke. Da har alle NBBOs forkjøpsberettigede medlemmer rett til å melde sin interesse.

Hvis du har lagt inn bud på en NBBO-bolig som er forhåndsutlyst etter at meldefristen for forkjøpsrett har gått ut, kan du ikke bruke din ansiennitet dersom du ikke i tillegg har meldt forkjøpsrett til NBBO innen fristen. Medlemmer som har meldt forkjøpsrett innen meldefristen, vil få tilbud om å bruke sin forkjøpsrett - uansett om du har lenger ansiennitet enn dem.Med andre ord er det alltid lurt å melde forkjøpsrett på forhånds-utlyste boliger som du er interessert i.

NB! Det er også viktig at du følger med på www.nbbo.no for å holde oversikt over hva som til enhver tid er ute på forkjøpsrett. Ingen andre nettsider har oversikt over dette. Er du usikker, kan du kontakte forkjøpsrettavdelingen til NBBO, de vil veilede deg som er medlem av NBBO.

 

 

FORKJØPSRETT
• Medlemskapet i NBBO gir deg forkjøpsrett til nær 10 000 boliger

• NBBO-ansiennitet kan brukes ved kjøp av alle NBBO-tilknyttede boliger

• Forkjøpsretten annonseres på www.nbbo.no eller i boligavisen til Drammens Tidende for alle tilknyttede NBBO-boliger som selges

• Vær obs på forhåndsavklaring – forkjøpsretten annonseres før  boligen er solgt.

 

Husk å melde deg før fristen utgår!

Tanja Raknestangen

Mange fordeler med forhåndsavklaring

Vi opplever at partene i salgsprosessen er langt mer fornøyde når avklaringen blir håndtert på denne måten. En slik prøving av forkjøpsretten avklarer spørsmålet om hvem som til slutt blir ny eier på et tidligere tidspunkt, ote like etter en budrunde.

Vi bruker vanligvis et døgn på å avklare hvem som blir kjøperen, og maks fem hverdager. Utlyses forkjøpsretten i etterkant, er tidsaspektet mye lenger. Nedre Buskerud Boligbyggelag har ifølge Borettslagsloven 20 dager på å avklare forkjøpsretten. Det vil si at det kan ta opptil 20 dager før det blir endelig avklart hvem som blir ny eier av boligen.

Samtidig kan man ikke kreve overtagelse før 14 dager etter at forkjøpsretten har utløpt, forutsatt at en forkjøper melder seg. Dermed kan det gå en hel måned fra bud aksepteres
til overtagelse kan finne sted. Dette er helt klart lang tid å vente i en kjøpsprosess, ikke minst for den som har lagt inn det høyeste budet kan det oppleves negativt åmåtte vente så lenge før man får vite om man har fått boligen eller ikke.

Hvis ingen melder interesse, kan du som selger markedsføre at forkjøpsretten er avklart.

 

Hilsen Tanja Raknestangen
Fagansvarlig medlem/forkjøpsrett. tanja@nbbo.no

NBBO_medlemskort

Visste du at mens du venter på boligdrømmen kan du benytte deg av en rekke medlemstilbud ved å vise ditt medlemskort?