DITT FØRSTE BOLIGKJØP? DETTE BØR DU VITE OM PREMISSENE FOR BOLIGLÅNET

Den siste boliglånsforskriften og den mye omtalte gjeldsportalen, griper inn i muligheten for å ta opp boliglån. Samlet sett er det mye som avgjør om du får lån og eventuelt hvor mye. Innvilgede rammer på kredittkort og forbrukslån teller som gjeld.

Selv om du ikke har brukt mer enn 5.000 av en kredittkortramme på 100.000 kroner, så vil hele kredittrammen inngå i bankens vurdering av hvor mye du vil få i samlet gjeld. Denne vurderingen er banken pålagt å gjøre for å unngå risikoen for mer gjeldsbelastning enn du klarer å betjene.

Den nye boliglånsforskriften har imidlertid også åpnet for at du – dersom du ennå ikke har spart opp 15 prosent egenkapital når du skal kjøpe din første bolig – kan beholde BSU-kontoen og fortsette sparingen. Dette forutsetter at sparebeløpet på BSU-kontoen, sammen med annen egenkapital (for eksempel forskudd på arv), utgjør til sammen 15 prosent av den egenkapitalen du må ha. Det forutsettes også at den samlede gjelden din ikke blir større enn fem ganger inntekten og at du vil klare å betjene den.

Leder for låneavdelingen på DNBs kundesenter, Hanna Folkvord, ønsker denne forskriftsendringen velkommen. Hun mener det er bra at unge boligkjøpere nå får et insentiv til å fortsette sparingen sin.

-Nå som renten har begynt å stige er det viktigere enn noensinne å spare og begrense forbruket for å kunne betale raskere ned på lånet, sier hun.

 

HVORDAN SØKE BOLIGLÅN?
Lurer du på hvordan du skal gå frem for å sjekke om du kan få lån og eventuelt hvor mye?

-Hvis du er i markedet for å kjøpe bolig, er det lurt å starte med å skaffe et finansieringsbevis. Da får du vite hvor mye du kan by. Et finansieringsbevis varer i tre måneder før det må fornyes, men du kan endre det underveis. For eksempel hvis du går opp i lønn eller får samboer som du skal kjøpe sammen med. Du behøver
heller ikke bruke hele rammen, forklarer hun.

 

SLIK SØKER DU BOLIGLÅN ELLER FINANSIERINGSBEVIS
Det er to måter å søke finansieringsbevis eller boliglån på. Du kan avtale møte med en kunderådgiver i en bank. Eller du kan søke digitalt og eventuelt snakke med en kunderådgiver på telefon.
Å søke digitalt er mest effektivt, og du får raskt svar.

– Å søke digitalt er både raskere og enklere. Du slipper å møte opp i banken. Når du søker digitalt slipper du også å laste ned og sende skattemelding og lønnsslipper, slik du ellers må. Du kan bare samtykke, så vil alt dette skje digitalt. Også hvis du har medlåntakere. De kan bekrefte digitalt når de får melding om å gjøre det, opplyser Folkvord.

 

BANKEN SER ETTER EVNE, VILJE OG SIKKERHET
Det er flere faktorer som spiller inn når banken vurderer om du kan få boliglån og i så fall hvor mye. Kort fortalt ser banken på om du har tilstrekkelig betalingsevne, betalingsvilje og sikkerhet.

Sikkerheten er pantet som banken tar i boligen. Har du ikke nok egenkapital, det vil si 15 prosent, så må noen stille realkausjon. Det vil si at banken i tillegg til å ta pant i boligen du kjøper, også trenger å ta pant i noen andres eiendom, for eksempel foreldres.

 

SLIK VURDERER BANKEN BETALINGSEVNEN
-For å vurdere betalingsevne ser vi på inntekt i forhold til samlet lån. Det er en fordel å ha fast jobb, men det er ingen betingelse. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle, så sjekk gjerne med oss selv om du ikke har fast jobb. Vi vet for eksempel at det er stor sannsynlighet
for at sykepleiere og lærere kan få jobbe så mye de vil
selv om de ikke har fast ansettelse, sier Folkvord.

– Vi strekker oss langt for å hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet. Når vi ser inntekt opp mot samlet lån vurderer vi derfor også inntektspotensialet frem i tid. På den annen side ser vi også på hvor mye samlet lån du har og om du fortsatt vil klare å betale ned på det du faktisk skylder hvis boliglånsrenten skulle stige med 5 prosent poeng, opplyser hun.

– Vær også klar over at banken – når den skal påse at du samlet sett ikke får mer enn fem ganger inntekt i gjeld – må ta med både boliglån, studielån og hvor stor kredittkortramme du har på kortet ditt.

 

BANKENS VURDERING AV BETALINGSVILJE
-Når vi skal vurdere betalingsviljen din, ser vi på hvordan du sparer, hvor stort forbruk du har, hvordan du bruker kredittkortet ditt og om du betaler regningene dine. Hvis du gjør det og har et forbruk tilsvarende det som brukes i SIFOs referansebudsjett –
og i tillegg har vært flinkt til å spare – er det positivt. Hvis du har betalingsanmerkning derimot, så får du ikke lån! Vi må hver dag svare nei på lånesøknader fra personer som har betalingsanmerkning.

 

KAUSJON ELLER MEDLÅNTAKERE
Studenter og andre med lav inntekt kan også få boliglån hvis de har bra med sparemidler og god økonomisk kontroll.

-Har de ikke nok egenkapital kan de som nevnt likevel få lån hvis noen stiller som realkausjonist for egenkapitalen de mangler. Det vil si at for eksempel foreldre lar banken ta pant i boligen sin for et beløp tilsvarende den egenkapitalen som barnet mangler. Har du som student heller ikke god nok inntekt eller betalingsevne, kan foreldrene også stille som medlåntakere, sier Folkvord. Foreldrene skal imidlertid være klar over at de da blir solidarisk ansvarlig for hele barnets gjeld og at det kan legge begrensninger for hva deselv kan gjøre, for eksempel bytte bolig eller kjøpe fritidsbolig.

Å søke digitalt og eventuelt snakke med en kunderådgiver på telefon er mest effektivt, og du får raskt svar
Å søke digitalt og eventuelt snakke med en kunderådgiver på telefon er mest effektivt, og du får raskt svar
Den siste boliglånsforskriften og den mye omtalte gjeldsportalen, griper inn i muligheten for å ta opp boliglån.
Den siste boliglånsforskriften og den mye omtalte gjeldsportalen, griper inn i muligheten for å ta opp boliglån.

Den nye boliglånsforskriften fra 1. juli 2018, sier at følgende må være på plass for at banken skal kunne gi deg lån:

 • Samlet gjeld skal ikke være større enn fem
  ganger inntekten
 • Hvis du skal bo i boligen selv, må du ha minst
  15 prosent egenkapital
 • Hvis du skal kjøpe sekundærbolig i Oslo, må du
  ha minst 40 prosent egenkapital
 • Hvis du skal kjøpe sekundærbolig utenfor Oslo,
  må du ha minst 15 prosent egenkapital
Leder for låneavdelingen på DNBs kundesenter, Hanna Folkvord.
Leder for låneavdelingen på DNBs kundesenter, Hanna Folkvord.

Gjeldsportal avslører lånt kapital

For å få lån til å kjøpe egen bolig, må banken kreve minst 15 prosent egenkapital og at samlet gjeld ikke overstiger fem ganger inntekten. Egenkapital er penger på konto, altså sparing eller arv. Lånte penger er ikke egenkapital.

Så langt, og frem til gjeldsportalen trer i kraft i løpet av første halvår 2019, har imidlertid verken bankene eller andre kredittgivere hatt full oversikt over hvor mye usikret gjeld lånesøkerne har i andre finansinstitusjoner. Informasjon om forbrukslån eller usikret gjeld andre steder, har vært basert på lånesøkerens egne opplysninger.

– Hittil er det nok dessverre en del som har unnlatt å fortelle hele sannheten. Noen har derfor fått tatt opp mer gjeld enn de egentlig skulle ha, erfarer DNBs forbrukerøkonom og programleder for Luksusfellen, Silje Sandmæl.

– Og nå som renten er på vei opp er det spesielt viktig at folk ikke får tatt opp mer gjeld enn de klarer å betjene, mener hun.

Forbrukerøkonomen ser derfor frem til at gjeldsportelen snart kommer på plass.

– Den vil minske risikoen for at det gis lån til personer som ikke vil klare å betjene den samlede gjelden sin. Det vil da bli nesten umulig å ta opp dyre forbrukslån for å nedbetale annen dyr forbruksgjeld – eller å bruke et slikt lån som egenkapital ved opptak av boliglån, fastslår hun.

 

Gjeld betales med gjeld - en ond sirkel

Sandmæl har lenge advart sterkt mot å bruke kredittkort eller forbrukslån som egenkapital til boliglån – eller til å finansiere gammel forbruksgjeld. Når gjeldsportalen kommer på plass vil finansinstitusjonene kunne se hvor mye lånesøkere har i forbrukslån, ikke bare hvor mye de har i boliglån. Dermed vil de lettere kunne si nei til dem som ikke bør påta seg mer lån.

– Det er bra, for de som finansierer gjeld med nye, dyre lån kommer inn i en ond sirkel som det er nesten umulig å komme seg ut av. Det blir som er korthus som til slutt faller sammen.

Som programleder i Luksusfellen har Sandmæl sett altfor mange eksempler på dette, og en slik situasjon unner hun ingen å komme i.

dame
DNBs forbrukerøkonom, Silje Sandmæl.