Se opp for lave felleskostnader

Vurderer du å kjøpe en bolig med svært lave felleskostnader? Da bør du gå en runde eller to ekstra for å finne ut hva som er tilstanden i borettslaget.

Uten navn-1

Tekst og foto: Lars-Johan Solheim Grann

 

– Borettslag som har lave fellesutgifter kan ha etterslep på vedlikehold, og lite penger til rådighet når noe må gjøres. Da må man låne mye penger, og det kan få dramatisk innvirkning på fellesutgiftene, uttalte Olav Kasland, som er fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet til Drammens Tidende i oktober i år.

Dette er en uttalelse som støttes av Unn Hege Nordhagen, som er forvaltningssjef i NBBO.

– Kunstig lave felleskostnader er ofte et resultat av at styret har valgt å ikke spare penger til å betale for fremtidig vedlikehold, selv om det ikke finnes noen tvil om at vedlikeholdet før eller siden vil komme, og at dette vedlikeholdet vil koste penger, sier hun.

Hun trekker frem eksempler som utskifting av vinduer, tak og vann- og avløpsrør.

– Spesielt utskifting av vann- og avløpsrør kan bli svært kostbart. Siden det ofte fører til at badene må pusses opp i samme slengen. Og når dette må lånefinansieres så vil resultatet fort bli at felleskostnadene nærmest dobles over natten, forklarer hun.

 

Oppfordrer til sparing

NBBO som er forretningsfører for de fleste borettslagene i Drammensregionen, jobber aktivt med å få styrene til å ta hensyn til det fremtidige vedlikeholdet når de fastsetter felleskostnadene.

– Våre råd er klare, vi oppfordrer alle styrer til å utarbeide vedlikeholdsplaner og spare opp penger hvert år. Det er jo også det som er mest rettferdig, siden det vil føre til at de som bor i borettslaget til enhver tid vil bidra til å betale for slitasjen på bygningsmassen, forklarer hun.

Men til syvende og sist så er det styret som sitter med makta. Ønsker de ikke å spare, så er det ingenting som står i veien for det.

– Nei, det er klart, har styret en målsetting om å ha så lave felleskostnader som mulig så står de fritt til det, sier Nordhagen.

 

 

 

 

Unn Hege Nordhagen

“Vi oppfordrer alle styrer til å utarbeide vedlikeholdsplaner og spare opp penger hvert år.”

Unn Hege Nordhagen

Jan Vidar Avdal

 

Prat med megleren

Når du skal kjøpe en leilighet er det uansett viktig å sette seg inn i prospektet. Ved lave felleskostnader er det i tillegg lurt å gjøre flere undersøkelser råder Jan Vidar Avdal som er daglig leder i NBBO Eiendomsmegling.

– I prospektet skal det stå informasjon om hvor mye penger borettslaget har på bok, og dersom det foreligger konkrete planer om større vedlikeholdsarbeider skal dette også fremkomme. Men dersom ingenting er planlagt vil det heller ikke stå noe, og da er det lurt å ta en prat med megleren, råder han.

Megler sitter nemlig med en del kunnskap og dokumenter som vil si noe mer om borettslagets økonomiske situasjon.

– Årsrapporter og regnskap er dokumenter som kan si en del om hvilke vurderinger styret gjør, og hvordan den økonomiske situasjonen reelt sett er, og det er dokumenter som man enkelt kan få tilgang til ved å spørre megleren, sier Avdal.

 

“Sett deg inn i prospektet når du skal kjøpe leilighet. Undersøk videre ved lave felleskostnader.”

Jan Vidar Avdal