NBBO Vaktmester Service skaper gode bomiljøer

-Vi er tilgjengelig for alle!

Enten det gjelder vedlikehold, reparasjoner, rehabilitering eller inspeksjoner

NBBO Vaktmester Service står til tjeneste for alle slags kunder.  

NBBO Vaktmester Service

Daglig leder Håvard Rossvik Foto: Lars-Johan Solheim Grann

-Vi opptrer både som fagspesialist i løpende eiendomsforvaltning og som håndverkerbedrift for hvem som helst. Det betyr at vi for eksempel kan bistå med innendørs rehabilitering og oppussing hjemme hos privatpersoner, på linje med alle andre håndverkere eller entreprenører, forklarer daglig leder Håvard Rossvik i NBBO Vaktmester Service. Den frie rollen er en forholdsvis ukjent side ved virksomheten. For eksempel spør borettshavere bedriftens fagfolk om de kjenner til noen flinke håndverkere som kan hjelpe til med oppussing. Svaret gir seg ofte selv: Snakk med oss!    

NBBO Vaktmester Service leverer et bredt spekter av tjenester, uavhengig av hvem kunden er. Virksomheten utfører oppdrag for både privatpersoner, borettslag, sameier, eiendomsselskaper eller andre næringskunder. I år vil omtrent 25 prosent av salgsomsetningen stamme fra kunder som ikke har noe med NBBO å gjøre i det hele tatt.  

 

Todelt servicevirksomhet     

-Våre tjenestetilbud er todelt. Vi utfører alle typiske vaktmesteroppdrag, etter spesifiserte avtaler med kunden. Avtalene kan se vidt forskjellige ut. Overoppsyn og inspeksjoner er ett eksempel. Noen ønsker å bruke oss for å dekke de fleste behov, andre velger å spre oppgavene på flere leverandører. Den andre hoveddelen av vår virksomhet er håndverkertjenester, 

forklarer Rossvik, og understreker at NBBO Vaktmester Service gjerne tar ansvaret som eneleverandør. Da benytter bedriften seg av sitt eget nettverk av faste 

samarbeidspartnere, enten det gjelder elektrikere, rørleggere eller eventuelt andre fagfolk, som bedriften ikke har ansatt i egne rekker.      

NBBO Vaktmester Service har for tiden en arbeidsstyrke som teller 15 fast ansatte fagpersoner, i tillegg til daglig leder. Arbeidsstokken er fordelt på spesialiserte vaktmestre, i tillegg til tømrere, malere, en murer og en anleggsgartner. Typiske oppdrag i hverdagen er utskifting av dører, vinduer, kledninger og diverse arbeider med verandaer og terrasser. Medregnet alle ordrer spenner oppgavene over et vidt spekter.  

 

Grønt- og utendørsarealer

I borettslaget Elveparken Vest på Åssiden treffer NBBO-Magasinet anleggsgartner Sigmund Andersen. Han er agronom og bedriftens fagspesialist på alt som vokser og gror. Borettslaget har store mengder med busker og trær som trenger stell.

-Dette borettslaget er en ny kunde for oss. Det aktuelle oppdraget, som består i å beskjære alt av busker og trær, tar omtrent en arbeidsuke å fullføre. Sett fra et faglig ståsted er det gunstig å foreta beskjæring sent på høsten, sier Andersen, og forklarer at med moderne proffredskaper går jobben effektivt unna. Grener høyt over bakken beskjæres raskt med elektrisk kjedesag som har mange meters rekkevidde. Han samler alt av avfall og lesser opp på bilhengeren. Å kjøre avfallet av gårde til nærmeste gjenvinningsstasjon er en del av oppdraget. Det blir som regel et par turer per dag.

-Foruten det rent praktiske gir jeg også faglige råd og veiledning til kundene. Det dukker ofte opp en del problemstillinger som handler om jordsmonn, livsvilkår, hvorfor busker er i ferd med å dø og så videre. Kanskje krever situasjonen bestemte tiltak. Vi kan i egen regi påta oss mindre entrepriser hvis det er spørsmål om endringer på utendørsarealer. I våre dager går det en klar grense ved tyngre anleggsjobber, som krever en rekke sertifikater og spesialkompetanse. Vi kan uansett leie inn lettere maskiner eller innkalle underleverandører, dersom kunden vil benytte seg av fordelen i å bruke oss som et enslig kontaktpunkt, forklarer Andersen. NBBO Vaktmester Service minner samtidig om at beskjæring av trær og hekker også kan utføres gjennom vinteren. Erfaringen viser at oppdragsgiverne konsentrerer disse oppdragene til varmere årstider, noe som kanskje kan skyldes uvitenhet eller at gamle vaner ligger fast.   

NBBO Vaktmester Service
NBBO Vaktmester Service

Teamet fra NBBO Vaktmester Service ankommer et nytt oppdrag i Solsia Sameie på Åssiden. En fjerdedel av omsetningen i selskapet stammer fra kunder utenfor NBBOs egne rekker. Øverst: Tømrer Thor Erik Dypvik Iversen under arbeid med rehabilitering.

NBBO Vaktmester Service

Tømrer Magnus Nohr under arbeid med nye hjørnekasser på et bolighus i Solsia Sameie.

NBBO Vaktmester Service

Anleggsgartner Sigmund Andersen bruker kjedesag med lang rekkevidde i forbindelse med beskjæring av trær. Mye beskjæringsarbeid kan med fordel gjøres i vinterhalvåret.

Anleggsgartner Sigmund Andersen steller et mindre lønnetre med beskjæringssaks. Elveparken Vest har store mengder med busker og trær som krever oppfølging.

Grønt- og utendørsarealer

I borettslaget Elveparken Vest på Åssiden treffer NBBO-Magasinet anleggsgartner Sigmund Andersen. Han er agronom og bedriftens fagspesialist på alt som vokser og gror. Borettslaget har store mengder med busker og trær som trenger stell.

-Dette borettslaget er en ny kunde for oss. Det aktuelle oppdraget, som består i å beskjære alt av busker og trær, tar omtrent en arbeidsuke å fullføre. Sett fra et faglig ståsted er det gunstig å foreta beskjæring sent på høsten, sier Andersen, og forklarer at med moderne proffredskaper går jobben effektivt unna. Grener høyt over bakken beskjæres raskt med elektrisk kjedesag som har mange meters rekkevidde. Han samler alt av avfall og lesser opp på bilhengeren. Å kjøre avfallet av gårde til nærmeste gjenvinningsstasjon er en del av oppdraget. Det blir som regel et par turer per dag.

-Foruten det rent praktiske gir jeg også faglige råd og veiledning til kundene. Det dukker ofte opp en del problemstillinger som handler om jordsmonn, livsvilkår, hvorfor busker er i ferd med å dø og så videre. Kanskje krever situasjonen bestemte tiltak. Vi kan i egen regi påta oss mindre entrepriser hvis det er spørsmål om endringer på utendørsarealer. I våre dager går det en klar grense ved tyngre anleggsjobber, som krever en rekke sertifikater og spesialkompetanse. Vi kan uansett leie inn lettere maskiner eller innkalle underleverandører, dersom kunden vil benytte seg av fordelen i å bruke oss som et enslig kontaktpunkt, forklarer Andersen. NBBO Vaktmester Service minner samtidig om at beskjæring av trær og hekker også kan utføres gjennom vinteren. Erfaringen viser at oppdragsgiverne konsentrerer disse oppdragene til varmere årstider, noe som kanskje kan skyldes uvitenhet eller at gamle vaner ligger fast.   

 

Snørydding og vintervedlikehold

For vinterhalvåret tilbyr NBBO Vaktmester Service ansvaret for snørydding, nærmere bestemt i alle kriker og kroker.

-Brøytespesialistene med traktorer rydder bilveier og parkeringsplasser med store maskiner og redskaper. Kort sagt; det vi gjør er å tilby snørydding etter avtale på alle arealer der traktorene ikke kommer til. Det være seg på smale gangstier, i trapper, rundt avfallsbeholdere og på alle andre arealer der det sier seg selv at det må finryddes med mindre redskaper. Tilsvarende kan vi gjøre avtaler om å bekjempe isdannelser, strø etter behov, også videre, forklarer Rossvik.

 

Syr sammen pakkeløsninger

NBBO Vaktmester Service spiller ofte rollen som en skredder for kunden.

-Over tid har vi opparbeidet et nettverk av underleverandører som vi både kjenner og anerkjenner. Et eksempel er at vi kan ta ansvaret for renhold i fellesarealer. Da benytter vi et renholdsbyrå som vi har en avtale med, og som jobber for oss. Poenget er at kunden, enten det er et borettslagsstyre eller et eiendomsselskap, kan forholde seg til ett kontaktpunkt, i stedet for flere, framhever daglig leder Håvard Rossvik. 

Noe som også kan være verdt å nevne er det innarbeidede samarbeidet med bestemte elektrikere og rørleggere. Det har resultert i svært korte responstider, som i praksis betyr at en pågående snekkerjobb ikke stanser opp, som følge av mangel på en annen håndverker. Samarbeidet går begge veier. Noen ganger er det tømrerne fra NBBO som strekker seg for å hjelpe

de andre. Dette tverrfaglige samspillet kommer kundene til gode.

Hva så med prisnivået på tjenestene fra NBBO Vaktmester Service?

-Vi kan med stolthet si at vi er konkurransedyktig i markedet. Etter hva vi kjenner til ligger vi plassert i den nedre halvdelen av prisskalaen. Våre faste timepriser er 600 kroner inkl. moms på vaktmestertjenester og 656 kroner inkl. moms på håndverkertjenester. Vår prispolitikk er at vi skal være konkurransedyktig, forklarer Håvard Rossvik, som mest av alt understreker fordelene som kundene kan oppnå ved å snakke med en breddeleverandør.