Et løft for laget

Et lykkelig vedtak har gjort leilighetene i Hovdeskogen attraktive på en helt ny måte. 

Alle i borettslaget er strålende fornøyd.

-Vi prioriterte en stor investering som ga blokkene bokstavelig talt et skikkelig løft,

sier styreleder Gulveig Nordalen til NBBO-magasinet.  

NBBO Heis 4

 

 

 

 

 

 

-Er det ikke lekkert da? Spør styreleder Gulveig Nordalen og styremedlem Wenche Westerheim, som er stolte av de nye heisene.

 

 

Heisen er plassert rett innenfor inngangsdøra, tilsvarende i alle fire oppganger.  Inngangspartiet ble flyttet litt fram, som gjorde at det bli litt romsligere. 

Hovdeskogen Borettslag A/L i Vikersund har investert i heiser til alle oppgangene i boligblokkene som ble oppført i 1970-årene, nærmere bestemt Rådyrveien 1 A og B og Hovdeveien 6 A og B.  Vedtaket om å prioritere heiser utløste totalt 2.85 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken og 800 000 kroner fra NAV. Totalbudsjettet endte på 10 millioner kroner. 

-Det er ikke til å komme bort i fra at gjennomsnittsalderen blant de som bor her er nokså høy. Det sier seg selv hva det betyr å kunne gå rett inn i heisen med vesker og handleposer, trykke på en knapp, og deretter gå ut av heisen i etasjen der du bor. Nå brukes trappene bare til mosjon, når vi ikke har noe å bære på, forklarer styremedlem Wenche Westerheim.

Borettslaget har to fire etasjes boligblokker med i alt 66 leiligheter av ulik størrelse. Da blokkene ble oppført var det fortsatt ikke innført krav til installasjon av heiser. Den gang måtte det bygges minst fem etasjer før heisen skulle være en selvfølge.            

Heis viktigere enn balkong

Det var på et allmøte blant medlemmene i borettslaget at ideen om å prioritere heiser ble sådd. 

-Vi hadde et informasjonsmøte tilbake i 2017. Egentlig var vi inne i en diskusjon om å investere i balkonger og eventuelt bygge dem inn med glassvegger. Personlig var jeg ganske skeptisk, særlig til det siste. Dette handlet om en svær investering, og spørsmålet var om det var riktig å prioritere det. Det var da jeg tok ordet, og det glapp ut av meg at heiser måtte være viktigere enn balkonger, forteller Gulveig Nordalen. 

Det var ikke bare begeistring fra første stund. Beboerne i første etasje følte at investeringen ikke ville komme dem til gode, dessuten var det flere som fryktet at heismaskineriet ville skape støy som kunne høres fra leilighetene. Etter både en ordinær og to ekstraordinære generalforsamlinger ble prosjektet satt i gang. Stemningen var god da vedtaket skulle fattes. 29 frammøtte stemte for, tre medlemmer var imot. NBBO Byggtek, ved Geir Egil Holter, ble engasjert som teknisk konsulent for å drive prosjektet framover.  

Heldige omstendigheter

10. juli i 2019 var heisene klare til bruk. Ekte heiser med wiredrift og bårestandard over fem gulvplan, fra kjelleren og opp til fjerde etasje.

-Egentlig var vi ganske heldige. Blokkene er helt identiske. Vi hadde fellesboder i hver eneste etasje, og det ble straks konstatert at det var god plass til heissjaktene gjennom dette gulvarealet. I første omgang hadde vi sett for oss at vi måtte bygge heiser utenpå blokkene. Men her lå alt til rette. Heisprosjektet fikk ellers den konsekvensen at selve inngangen ble flyttet litt fram og inngangspartiet ble derfor større. Vi har fått penere inngangspartier enn hva vi hadde. Det var en positiv følge av prosjektet, forteller Wenche Westerheim, som konstaterer at bodplassen ikke forsvant i forbindelse med heisene, bodene er bare ikke like store som før. 

Da byggearbeidet tok til i 2018, etter ett års planlegging og prosjektering, gikk det omtrent tolv måneder før heisene kunne innvies. 

-Forutsetningen for å få tilskudd fra Husbanken var at heisene måtte være båreheiser, og at de måtte gå helt ned i kjelleren. Det siste viste seg å bli temmelig fordyrende, fordi heissjaktene måtte anlegges under gulvnivået i kjelleren. Entreprenøren holdt på lenge med håndholdte maskiner for å pigge seg ned i grunnen. Mye av tilskuddet fra Husbanken gikk med nede i kjellerne, forklarer Gulveig Nordalen. Men samtidig ble det rom for å fornye takene på blokkene, som ble ferdigstilt i juli i år. Det er også installert brannsikre dører imellom trapperommene og korridorene. 

Nordalen konstaterer at prosessen har forløpt uten store problemer, men er villig til å innrømme at det har kostet tid og krefter å være byggherre, uavhengig av at NBBO Byggtek, byggentreprenøren og heisleverandøren Schindler har stått bak den faglige delen av prosjektet.    

Hovdeskogen Borettslag A/L Rådyrveien 1 A/B og 

Hovdeveien 6 A/B.

• To like boligblokker

• 33 leiligheter i hver blokk

• Oppført i 1975

• Fire etasjer, to oppganger i hver blokk

• Nytt: 4 innvendige wireheiser, totalbudsjett 10 MNOK.

• Månedlig prisøkning: 300 kr. for små leiligheter og 500 kr for store

• Økt attraktivitet og liten omsetningstid

Forsiktig med felleskostnadene

Styret er opptatt av at fellesutgiftene i borettslaget skal holdes så lave som mulig. 

-Vi er opptatt av at våre medlemmer ikke bare skal bo, men også leve. Etter bestemmelsene skal 70 prosent av fellesutgiftene brukes til nødvendig vedlikehold og oppdateringer. Heisprosjektet er den største investeringen siden borettslaget ble opprettet. Med dagens gunstige finansieringsmuligheter har de månedlige fellesutgiftene steget med omtrent 300 kroner for de minste leilighetene og 500 kroner for de største. Ingen av medlemmene har klaget på forhøyelsen, forklarer styrelederen, som konstaterer at investeringen har vært en suksess.   

Planene for tiden som kommer er at blokkene skal males om utvendig. Rødfargen skal skiftes ut med en tidløs mørk farge.  

Mer attraktive i markedet

Etter at heisene kom i bruk, kan styret allerede konstatere at leilighetene i Hovdeskogen har blitt vesentlig mye mer attraktive i markedet.

-Det er omsatt flere leiligheter etter at heisene ble innviet. Det vi har registrert er at leilighetene selges som varmt hvetebrød. Heisene har blitt den avgjørende 

forskjellen, og vi har sett at dette har fått betydning for hva kjøperne er villige til å betale for en leilighet i de øvre etasjene, sier Wenche Westerheim.

Det er ikke regnet ut hva leilighetene har steget i verdi som følge av prosjektet. Uansett hersker det ingen tvil om at heisprosjektet samsvarer med markedskravene i nåtiden, sammenliknet med før. Nå har leilighetene også blitt mer attraktive for førstegangskjøpere og andre grupper i markedet, som lar seg lokke av heisene.

Tok ledervervet på fleip

Gulveig Nordalen fra Vikersund ble valgt inn som styreleder i 2003 og er en såkalt ekstern styreleder. Hun bor ikke i borettslaget. 

-Jeg ble spurt om å påta meg styreledervervet, og svarte positivt bare på fleip. Jeg hadde ingen ambisjoner om noe sånt. Jeg hadde riktig nok bodd i en av blokkene tidlig på 1990-tallet. Resten er historie, sier Nordalen, som har drevet gjennom mange fornyelser i borettslaget gjennom de siste 17 årene. Da hun overtok, hadde det ikke skjedd noe på ti år. Hovdeskogens ve og vel har blitt en del av livsstilen.

Wenche Westerheim har vært styremedlem i de siste årene. Hun ser både fordeler og bakdeler med en ekstern styreleder, men er ikke i tvil om hva som er det viktigste.

-Det er ingenting som er verre enn en uengasjert styreleder. I Gulveig har vi en engasjert og erfaren styreleder, som vet hvordan saker skal gripes an. Det drar vi alle sammen en stor fordel av, sier Westerheim.   

 

NBBO Heis 5

Nordalen og Westerheim er enige om at nå skal rødfargen byttes ut med en mørk tjærebrun farge. For mange år siden var denne blokka påskegul.