Varmepumper til begjær

En varmepumpe på ytterveggen og en enslig varmekilde oppunder taket i stua? Slik framstår veldig mange luft-til-luft installasjoner i Norge. Men mulighetene er heldigvis flere. 

 

En luft-til-luft-varmepumpe er en punktoppvarmingskilde og det mest brukte alternativet i Norge i dag. Varmen fordeler seg best i boliger med en åpen planløsning. Pumpen henter energien fra uteluften og ytelsen blir gradvis dårligere når utetemperaturen synker. 

En slik varmepumpe vil vanligvis gi to til tre ganger så mye varme som den elektriske kraften varmepumpen

bruker. Luft-til-luft-varmepumper kan monteres i nesten alle typer boliger. De fleste som selges i Norge er tilpasset et nordisk klima og kan hente ut energi fra uteluften helt ned mot minus 25 grader. Kryper gradestokken såpass langt ned, må fyringen suppleres med enten elektrisk oppvarming eller vedfyring. Levetid beregnes til 12 til 15 år.

 

Luft-til-luft-varmepumpe egner seg godt for deg som: 

  Bruker mer enn totalt 15.000 kWh per år.

  Bor i et område med milde vintre eller har lang fyringssesong.

  Bruker panelovner til oppvarming i dag.

  Har åpen planløsning, eller tilnærmet åpen planløsning 

  Har alternative varmekilder for de kaldeste periodene.

  Bor i en bolig der det ikke er aktuelt å etterisolere eller bytte vinduer.

Prisen på en luft-til-luft-varmepumpe avhenger av merke, modell og hvor avansert den er. De kraftigste modellene med tidsstyring og temperaturkontroll er naturlig nok dyrere enn de enkleste. 

Gode varmepumper koster normalt 18-30.000 kroner inkludert montering. Levetiden er normalt 12-15 år. Ta høyde for å installere en egen, separat kurs for kraftforsyningen.

 

 

Veggmontert: Med et mer tiltalende design,

vil også en veggmontert inne-del ta seg mye bedre ut. Foto: Daikin.

Vegg- eller gulvmontert?

Til en luft-til-luft-varmepumpe finnes det både vegg- og gulvmodeller.

Veggtypen skal plasseres høyt, minst 180 centimeter over gulvet. Dersom de installeres for lavt, og det er tregulv i boligen, kan gulvet tørke ut. 

Det er ikke alle som liker tanken på en tradisjonell veggmodell, ettersom de blir veldig synlige. Alternativet kan være en gulvmodell. Den har faktisk noen fordeler som veggmodellen ikke har. Gulvmodellene er vanligvis mer stillegående. Er du sensitiv for lyd kan dette være alternativet for deg. I tillegg framstår den annerledes i rommet, kanskje estetisk mye bedre. Noen gulvmodeller er til og med beregnet på innfelling i veggen. Dersom du har flere etasjer i hjemmet ditt, er det lurt å plassere varmepumpen nær en åpen trapp, slik at varmen stiger oppover.   

I boliger der spredningen av varmluft fra en enslig varmekilde ikke er tilstrekkelig, så finnes det varmepumper med multisplitt, det vil si at det er mulig å kople til flere inne-deler til den samme varmepumpen. Dette har blitt stadig mer etterspurt og de fleste produsenter kan i dag by på multisplitt-løsninger. Fordelen med å anskaffe varmepumpe er at man får hjelpe fra autoriserte fagfolk. NOVAP anbefaler kun å bruke sertifiserte fagfolk med F-gass sertifisering i orden. 

Bruk varmepumpebeskytter

Overraskende mange, selv på helt nye bolighus, lar være å investere i en varmepumpebeskytter på utsiden av huset. Disse overbyggene, eller «hus» som de ofte kalles, har to sentrale funksjoner. Den viktigste funksjonen er at overbyggene beskytter varmepumpen mot vær, vind, isdannelser, støv og skitt. Maskinen holder seg ren og tørr, noe som bidrar til at levetiden opprettholdes. Den andre funksjonen er rent estetisk. En pen kapsling, gjerne malt i samme farge som huset, kamuflerer den skjemmende maskinen. En varmepumpe er ikke et vakkert syn. Fagfolk anbefaler overbygg som en helt naturlig del av installasjonen.

Hvor skal pumpen plasseres?

I takt med at stadig flere har valgt å investere i varmepumper, så har synet av en varmepumpe montert på yttervegger blitt ganske vanlig. Men visste du at dette er i strid med anbefalingene? Norsk Varmepumpeforening anbefaler at varmepumpen skal festes til grunnmuren eller alternativt til et stativ som står på bakken inntil huset. En varmepumpe skiller ut en del vann ved avriming. Det er viktig å tenke på at vannet skal ledes bort. Som oftest er dette uproblematisk, med tanke på at de fleste har dreneringsgrøft rundt sokkelen eller ringmuren.  

varmepumpe

Veggmontert: Med et mer tiltalende design, vil også en veggmontert inne-del ta seg mye bedre ut. Foto: Daikin.

Nexura_Miljø_09

Tenk gjennom støyforhold

Forholdet til støy bør være nøye gjennomtenkt før varmepumpen installeres utendørs. De fleste ønsker at den skal være mest mulig usynlig, og velger plassering deretter. Erfaringene viser at mange angrer seg, dersom pumpen plasseres rett i nærheten av et soveromsvindu. Tilsvarende viser erfaringene at en varmepumpe kan sjenere naboer. Norsk Varmepumpeforening anbefaler en dialog med naboen om dette, før installasjonen skjer. Det er mye bedre for begge parter at problematikken diskuteres i forkant, enn at det oppstår en sur og langvarig konflikt etter at pumpen er ferdig installert. Maksimalt oppgitt avstand mellom varmepumpen og varmekilden (innendørs) er ofte avgjørende for plasseringen. Fleksibiliteten i avstand kan variere litt fra maskintype til maskintype. Når det gjelder kraftforsyning så skal denne aller helst legges opp med en egen, separat kurs.   

Hvor mye kan jeg spare?

En vanlig enebolig bruker cirka 25.000 kWh i året. Du kan spare 4.800 kWh på en luft-til-luft-varmepumpe. Ut fra en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr per kWh, vil du brutto spare omtrent 72.000 kroner i løpet 15 år.

Den beste innsparingseffekten avhenger av om varmepumpen er tilpasset uteklimaet på stedet du bor, at planløsningen er mest mulig åpen, at varmekilden (inne-delen av anlegget) er plassert riktig og at boligen er godt isolert.  

 

Luft-til-vann

En luft-til-vann-varmepumpe henter i likhet med luft-til-luft gratis varme fra uteluften, men leverer varmtvann og romvarme. Slik anslår bransjen at du kan spare opptil 70 prosent energi til oppvarming. Luft-til-vann egner seg best i forbindelse med nybygg, av hensyn til at varmen er vannbåren under gulvene. 

Med denne varmepumpetypen vil du få igjen 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som den strømmen varmepumpene bruker. På ekstra kalde dager vinterstid må det suppleres med annen varme. Jo kaldere uteluft, jo mindre varmeenergi. Luft-til-vann-varmepumper har en forventet levetid på 12 til 15 år, forutsatt at du som eier sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden.

 

Væske til vann

Væske-til-vann-varmepumper kan dekke behovet til både varmtvann og romoppvarming gjennom hele året. Pumpen henter energi fra fjell, jord, grunnvann eller sjøvann. Energikildene holder mye jevnere temperatur enn uteluft, noe som gir en temmelig jevn effekt hele året. Anleggene gir 3 til 4 ganger så mye varme som strømforbruket. Levetiden er omtrent 20 år. Varmen er vannbåren og koples til gulvrør, radiatorer og viftekonvektorer. Her snakker vi om et sekssifret investeringsbeløp.  

Viktig om luft-til-luft

1. Forsikre deg om at varmepumpen er tilpasset det klimaet du bor i. 

Den bør ha varmekabel i bunnpanne / dreneringskanal. Sjekk også at varmepumpen tåler saltholdig luft, noe som er vanlig langs kysten.

2. Fra inne-delen bør varmen kunne spres videre til andre rom. Det er fullt mulig å velge et system som kan forsyne flere inne-deler.

3. Varmepumpen bør gå jevnt døgnet rundt. Det er ingenting å spare på å senke temperaturen. Slitasjen på varmepumpen øker om temperaturen øker to ganger om pr. dag. 

4. En fast installasjon bør ikke koples til stikkontakt, men være knyttet til en egen kurs (10-16 A). Bruker du stikkontakt må den være jordet, og kursen MÅ ha jordfeilbryter og tilstrekkelig kapasitet.

5. Norsk varmepumpeforening (NOVAP) anbefaler service hvert andre år. Montøren sjekker da om anlegget går effektivt og om komponentene er i orden. Service og riktig vedlikehold gir stabil og økonomisk drift i mange år.