Ta kontroll på inneluften

Utlufting og enkle tiltak er gjerne tilstrekkelig for å unngå helseplager, trøtthet eller skader på hus og hjem. 

I våre dager er det fullt mulig å installere kontinuerlig overvåkning av luftkvaliteten hjemme.

Wave-Plus-lifestyle-bedroom-WEB

Radonpåvisning, luftfuktighet, temperatur, VOC, CO2 og lufttrykk.

God og riktig luftkvalitet kan forhindre både astma, allergier, bygningsmessig slitasje eller andre skader i hjemmet vårt. Men hvordan ta kontroll på luftkvaliteten, sånn at det kan settes inn tiltak? 

Den norske bedriften Airthings utviklet i utgangspunktet en kontinuerlig elektronisk radonmåler, men i løpet av den senere tid har bedriften utvidet målespekteret i sensorproduktet til også å omfatte kontinuerlig måling av både temperatur, luftfuktighet, flyktige organiske forbindelser, CO2-konsentrasjon, muggsopp, og radonkonsentrasjon. 

Alt dette kan måles med en vegghengt, liten boks. En ny multisensor, Wave Mini (måler ikke radon og CO2) er vesentlig mye billigere, og kompletterer overvåkningen av luftfuktighet og temperaturforhold spredt rundt i så mange rom som du selv måtte ønske å overvåke.     

Tenk deg et dashbord, uansett om du bruker mobiltelefonen, nettbrettet eller PC’en, med en komplett oversikt over luftkvaliteten hjemme, ikke bare i nåtid, men også som lagret statistikk. Dette er informasjon som gir grunnlag for å ta beslutninger. Om du allerede har smarthus-produkter hjemme, kan sensorinformasjonen ledes inn i smarthus-appen. Full integrasjon, med andre ord.

1.

Anbefalt innendørs luftfuktighet er 30-60 prosent. Avvik fra dette kan blant annet være en spire til fuktskader, råte, muggsopp, materialsprekker, flasset maling og helseplager. Nesten en femtedel av alle astma-tilfeller tilskrives fukt eller mugg i hjemmene. Tørr luft bidrar til raskere spredning av virus. Tiltak kan være akutt utlufting, større ventilasjonshastighet, temperaturøkning eller luftfukting. Noe så enkelt som potteplanter kan være den riktige løsningen for å øke luftfuktigheten i huset.

2.

Mye av det vi omgjør oss med innendørs utsondrer ulike typer kjemikaliegasser og såkalt flyktige forbindelser. Det kan stamme i fra gulv, vegger, møbler, innredninger, gjenstander, vaskemidler, parfyme etc. Med kontinuerlig overvåkning vil vi varsles dersom huset trenger utlufting eller bedre ventilasjon.

3.

Stor innendørs forekomst av CO2 kan være årsaken til at vi føler oss trøtte, uopplagte eller sover dårlig. Moderne boliger er svært tette. Det er helt vanlig at dagens ventilasjonssystemer resirkulerer luft for å spare energi og flytter på den måten forurenset luft rundt i huset, i stedet for å trekke inn ny luft. Det resulterer i unødvendig høye CO2 konsentrasjoner og dårlig innendørs luftkvalitet. Med kontinuerlig måling er det mulig å ta kontroll på luftkvaliteten.